Lees pagina voor

Inzage bouwplannen

Bouwplannen kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis. Vergunningaanvragen die nog in behandeling zijn, liggen niet ter inzage.

Pas nadat een besluit is genomen op een vergunningaanvraag kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Een vergunningaanvraag kan tijdens de behandeltermijn nog wijzigen. U kunt daarom beter pas na besluitvorming de documenten in komen zien in het gemeentehuis. 

Ontwerpbesluit

Een ontwerpbesluit kunt u inzien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Inzage op afspraak

Wilt u een verleende (of geweigerde) vergunning inzien, neem dan contact op met de gemeente voor een afspraak. 
De gemeente geeft de voorkeur aan een verzoek per e-mail. Zo ontstaat er geen misverstand over de opgevraagde gegevens. U kunt in de centrale hal van het gemeentehuis kosteloos zelf kopieën maken uit het dossier.

Ouder dossier

Wilt u een dossier inzien van voor het jaar 2000? Dan moet dit door het streekarchief worden aangeleverd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de omvang van het dossier.

Het is ook mogelijk om zelf het streekarchief  in Tiel te bezoeken (Deze link gaat naar een externe website). Het inzien van dossiers bij het streekarchief is kosteloos. Op de website (Deze link gaat naar een externe website)van het streekarchief kunt u zien welke dossiers beschikbaar zijn om te ze zien. 

Digitaal exemplaar

De gemeente kan een digitaal exemplaar van de vergunning toezenden. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de omvang van het dossier.