Lees pagina voor

Container/steiger plaatsen

Wanneer u tijdelijk bouwmaterialen wilt plaatsen op gemeentegrond/openbare weg zoals een steiger, puincontainer, hijskraan/ (bouw)kraan of bouwkeet dan moet u dit minimaal 10 dagen of maximaal 6 weken van te voren bij ons melden.

Voorwaarden

De materialen mogen geen schade toebrengen aan het aanzien, de bruikbaarheid of beheer van de weg. Onder de weg wordt bijvoorbeeld ook verstaan een groenstrook, het trottoir en parkeerplaatsen.

Procedure

Blijven de materialen niet langer dan 14 dagen staan? Dan moet u voor het plaatsen van de materialen minimaal 10 dagen van te voren een melding indienen. U ontvangt van de gemeente schriftelijk bericht of het plaatsen van de bouwmaterialen akkoord is.
Blijven de materialen langer dan 14 dagen staan? Dan moet u voor het plaatsen van de materialen een ontheffing op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening hebben. Deze ontheffing moet minimaal 6 weken van te voren worden aangevraagd.

Kosten

Een melding is gratis.
Een ontheffing kost € 150,68.

Aanvragen

U kunt de melding indienen of de ontheffing aanvragen via het formulier aanvraag plaatsen van voorwerpen op of aan de weg (PDF, 100.3 kB).