Lees pagina voor

Aanvragen vergunningen en vooroverleg

Omgevingsvergunning

Inwoners, bedrijven en overheden kunnen toestemming vragen om activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren door een omgevingsvergunning aan te vragen.

Wanneer moet je een omgevingsvergunning aanvragen?

Ben je van plan iets te bouwen of te slopen? Ben je van plan woonruimte te verhuren? Of wil je een inrit aanleggen? Dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Via het landelijke Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) kunt je eerst controleren of je een vergunning nodig hebt.

Vooroverleg

Heb je gecontroleerd of je een vergunning nodig hebt, maar twijfel je daaraan? Vraag dan om dit te beoordelen (Deze link gaat naar een externe website). De Omgevingsdienst Rivierenland beoordeelt jouw aanvraag namens ons. Let op dat je alle gevraagde stukken meestuurt. Dan krijg je zo snel mogelijk een reactie.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningscheck dat je een omgevingsvergunning nodig hebt? Doe dan via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) één aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het systeem vertelt welke gegevens je moet invullen en welke documenten je moet aanleveren. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heb je DigiD nodig.

Een adviesbureau kan helpen

Je kunt een adviesbureau vragen om te helpen bij de aanvraag.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op regels op de kaart (Deze link gaat naar een externe website).

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Rivierenland via 0344 579 314 of info@odrivierenland.nl. De omgevingsdienst beantwoordt uw vraag telefonisch of schriftelijk namens de gemeente.

Kosten

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de Legesverordening (Deze link gaat naar een externe website).

De gemeente brengt deze leges in rekening vanaf het moment dat je een aanvraag indient. Dus ook wanneer er geen medewerking verleend wordt aan de aanvraag. Doe daarom altijd eerst een vergunningcheck en vraag bij twijfel een vooroverleg aan. Aan het indienen van een aanvraag vooroverleg zijn kosten verbonden.
De kosten bedragen € 510,00