Door technische problemen zijn we minder goed bereikbaar via de telefoon. We doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Kunt u ons telefonisch niet bereiken? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl. Excuses voor het ongemak.

Lees pagina voor

Aanvragen vergunningen en vooroverleg

Omgevingsvergunning

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Bent u van plan woonruimte te verhuren? Of wilt u een inrit aanleggen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het landelijke Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). Via het landelijke Omgevingsloket kunt u online één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag als het nodig is gesplitst.

Vooroverleg

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Daarvoor kunt u het aanvraagformulier vooroverleg en toelichting (PDF, 185.2 kB) gebruiken. Dit formulier kunt u opsturen naar de Omgevingsdienst Rivierenland via ingekomenpost@odrivierenland.nl

De omgevingsdienst beoordeelt uw vooroverleg namens de gemeente. Let op dat u alle gevraagde stukken meestuurt, dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u DigiD nodig.

Wilt u een aanvraag op papier indienen dan kiest u voor de optie “papieren aanvraagformulier samenstellen" op het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website). U stuurt dit ingevulde formulier met bijlagen naar het postadres van de gemeente.

Meer informatie

Heeft u na het raadplegen van de digitale informatie (zoals bijvoorbeeld de website van ruimtelijkeplannen (Deze link gaat naar een externe website) en het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website)) nog vragen, neem dan contact op met Omgevingsdienst Rivierenland via 0344 579 314 of ingekomenpost@odrivierenland.nl. De omgevingsdienst beantwoordt uw vraag telefonisch of schriftelijk namens de gemeente.

Kosten

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de Legesverordening (Deze link gaat naar een externe website).

De gemeente brengt deze leges in rekening vanaf het moment dat u een aanvraag indient. Dus ook wanneer er geen medewerking verleend wordt aan uw aanvraag. Doe daarom altijd eerst een vergunningcheck en vraag bij twijfel een vooroverleg aan. Aan het indienen van een aanvraag vooroverleg zijn kosten verbonden.
De kosten bedragen € 445,00.