Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een eigen website waar u informatie kunt vinden over de raads- en commissieleden en de vergaderingen. Ook vindt u hier de agenda's en vergaderstukken van de komende en laatste vergaderingen.

Wat doet de Gemeenteraad

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente en vertegenwoordigt u als inwoner van Maasdriel. De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente en controleert de uitvoering daarvan door het college. Er zijn 19 raadsleden, verdeeld over de volgende politieke partijen: 9 CDA, 6 SSM, 2 VVD, 1 PvdA en 1 GL. De partijen CDA en SSM werken samen als coalitie en vormen het college. Deze partijen hebben hun plannen voor de komende tijd vastgelegd in een bestuursakkoord (PDF, 1.5 MB) 'Samen verder, blik vooruit'.

Presidium

Het presidium bestaat uit de raadsvoorzitter (de burgemeester) en de fractievoorzitters, ondersteund door de griffier. Het presidium stelt de raads- en de commissieagenda's op en doet aanbevelingen over de organisatie en het functioneren van de raad. U kunt de vergaderingen (PDF, 258.2 kB) van het presidium bijwonen. Meld u aan bij de griffie.

Integriteit

De gemeenteraad heeft regels opgesteld waaraan ieder raadslid zich moet houden. Deze regels staan in de Gedragscode Volksvertegenwoordigers Maasdriel (PDF, 5.0 MB).