Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een eigen website waar u informatie kunt vinden over de raads- en commissieleden en de vergaderingen. Ook vindt u hier de agenda's en vergaderstukken van de komende en laatste vergaderingen. Via de app ''Politiek Portaal'' kunt u ook kiezen voor de gemeente Maasdriel en kunt u de stukken raadplegen.

Wat doet de Gemeenteraad

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente en vertegenwoordigt u als inwoner van Maasdriel. De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente en controleert de uitvoering daarvan door het college. Er zijn 19 raadsleden, verdeeld over de volgende politieke partijen: 7 SSM, 6 CDA, 3 VVD, 2 PvdA/GROENLINKS, 1 D66. De partijen SSM en CDA werken samen als coalitie en vormen het college. Deze partijen hebben hun plannen voor de komende tijd vastgelegd in een bestuursakkoord (PDF, 1.8 MB) 'Samen werken aan een krachtig Maasdriel 2018-2022’.

Presidium

Het presidium bestaat uit de raadsvoorzitter (de burgemeester) en de fractievoorzitters, ondersteund door de griffier. Het presidium stelt de raads- en de commissieagenda's op en doet aanbevelingen over de organisatie en het functioneren van de raad. De vergaderingen (PDF, 847.3 kB) van het presidium zijn openbaar. Voor informatie over de vergaderingen neemt u contact op met de griffie.

Integriteit

De gemeenteraad heeft regels opgesteld waaraan ieder raadslid zich moet houden. Deze regels staan in de Gedragscode Volksvertegenwoordigers Maasdriel (PDF, 5.0 MB).