De ambtelijke organisatie

Bij de gemeente Maasdriel werken ongeveer 145 medewerkers. De ambtelijke organisatie wil bijdragen aan een plezierige en veilige leef-, woon-, en werkomgeving. We willen een organisatie zijn die werkt voor inwoners en ondernemers. Een organisatie met professionele en omgevingsbewuste collega’s die ruimte ervaren en ruimte geven om met heldere afspraken gezamenlijk resultaat te bereiken. Ambtenaren zijn verplicht om bij hun indiensttreding voor het college van B&W een integriteitverklaring af te leggen en te ondertekenen. Daarnaast onderschrijven onze medewerkers onze kernwaarden Lef, Samen en Trots.

  • Lef: Ik denk in mogelijkheden, durf dingen anders te doen, sta voor mijn mening en voel me gesteund als ik die laat horen.
  • Samen: Ik werk met passie voor inwoners en met plezier samen met collega’s, inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden om de Bommelerwaard sterk te maken.
  • Trots: Ik ben trots op ons werk, trots op jou en trots op al het moois in de Bommelerwaard.

De gemeentesecretaris stuurt de gemeentelijke organisatie aan. Hij is algemeen directeur van die organisatie. Samen met de managers, de directiesecretaris en de concerncontroller vormt hij het managementteam. Ons organogram (PDF, 28.1 kB)kunt u hier downloaden.

Meer weten over hoe de gemeente werkt? Een flyer (PDF, 5.2 MB)met meer informatie kunt u hier downloaden.