Lees pagina voor

De ambtelijk organisatie

Bij de gemeente Maasdriel werken ongeveer 145 medewerkers. De ambtelijke organisatie wil bijdragen aan een plezierige en veilige leef-, woon-, en werkomgeving. We willen een organisatie zijn die werkt voor inwoners en ondernemers. Een organisatie met professionele en omgevingsbewuste collega’s die ruimte ervaren en ruimte geven om met heldere afspraken gezamenlijk resultaat te bereiken. Ambtenaren zijn verplicht om bij hun indiensttreding voor het college van B&W een integriteitverklaring af te leggen en te ondertekenen. Daarnaast onderschrijven onze medewerkers onze kernwaarden Lef, Samen en Trots.

De gemeentesecretaris stuurt de gemeentelijke organisatie aan en is algemeen directeur van die organisatie. Samen met de managers, de directiesecretaris en de concerncontroller vormt hi/zij het managementteam. 

Meer weten over hoe de gemeente werkt? In de flyer (PDF, 5.2 MB)leggen we het uit.