Lees pagina voor

Bezwaarschriftencommissie

Als u bezwaar heeft tegen een besluit dat door de gemeenteraad, het college of door de burgemeester is genomen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Voordat er op uw bezwaarschrift wordt beslist, wordt advies gevraagd aan een onafhankelijke en deskundige adviescommissie.

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie bekijkt alle stukken, houdt een hoorzitting en geeft daarna advies over de afhandeling van uw bezwaarschrift. De commissie vergadert twee maal per maand (op een dinsdag- en donderdagmiddag). De leden van de commissie zijn geselecteerd op deskundigheid op het vakgebied én op onafhankelijkheid. Zij wonen niet in de gemeente en hebben ook geen binding met de gemeentelijke organisatie.

De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Dit is een medewerker van de gemeente. Deze secretaris kan u desgewenst nader informeren.

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2022 (PDF, 508.0 kB)