Lees pagina voor

Programmabegroting 2023 - 2026

De programmabegroting (Deze link gaat naar een externe website) beschrijft de doelen van de gemeente, waar concreet aan gewerkt wordt en geeft een financiële doorkijk tot en met 2026.

Het college start hiermee het eerste begrotingsjaar in de nieuwe bestuursperiode, waarin de uitvoering van het bestuursakkoord ‘Samen Doen’ centraal staat.