Programmabegroting 2022-2025

De programmabegroting beschrijft de doelen van de gemeente, waar concreet aan gewerkt wordt en geeft een financiële doorkijk tot en met 2025.

Het college rondt met deze begroting de bestuursperiode af met positieve cijfers. Grote delen uit het bestuursakkoord ‘Samen werken aan een krachtig Maasdriel’ zijn uitgevoerd of in gang gezet. We zijn financieel gezond op weg naar een nieuwe bestuursperiode!