Programmabegroting 2023-2026

De programmabegroting beschrijft de doelen van de gemeente, waar concreet aan gewerkt wordt en geeft een financiële doorkijk tot en met 2026.

Het college start hiermee het eerste begrotingsjaar in de nieuwe bestuursperiode, waarin de uitvoering van het bestuursakkoord ‘Samen Doen’ centraal staat.