Lees pagina voor

Programmabegroting 2024 - 2027

De programmabegroting (Deze link gaat naar een externe website) beschrijft de doelen van de gemeente, waar concreet aan gewerkt wordt en geeft een financiële doorkijk tot en met 2027.

Het jaar 2024 is voor onze gemeente in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Om te beginnen viert onze gemeente haar 25 jarig bestaan en kunnen we de balans opmaken halverwege de looptijd van het bestuursakkoord. We bouwen verder aan het fundament voor een sterker Maasdriel.