Door technische problemen zijn we minder goed bereikbaar via de telefoon. We doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Kunt u ons telefonisch niet bereiken? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl. Excuses voor het ongemak.

Lees pagina voor

Bestuurskrachtonderzoek

Om de komende 12 jaar goed te blijven functioneren, onderzoeken we samen met de provincie hoe we Maasdriel krachtig kunnen blijven besturen. In opdracht van de gemeenteraad voerden onderzoekers Dirk Louter en Rijnconsult daarvoor een bestuurskrachtonderzoek uit. De onderzoekers brachten op woensdag 6 september het adviesrapport (Deze link gaat naar een externe website) over dat onderzoek uit aan de gemeenteraad.

Samenwerken met andere partijen

We zijn te klein om alle gemeentelijke taken zelfstandig uit te voeren. Daarom werken we al met veel andere partijen samen. Met de gemeente Zaltbommel voeren we gezamenlijk personele, financiële, juridische en ICT-taken uit. Bestuurlijk zijn we onderdeel van de regio Rivierenland en voor zorgtaken richten we ons weer meer op Brabant.
 

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Op 30 maart 2023 heeft de gemeenteraad onderzoekers Dirk Louter en Rijnconsult opdracht gegeven om een bestuurskrachtonderzoek in Maasdriel uit te voeren. De afgelopen maanden hebben de onderzoekers met heel veel betrokkenen gesproken en diverse stukken bestudeerd. Bovendien is er in mei 2023 een enquête onder inwoners uitgevoerd. In de enquête vroegen we hen hoe zij over ons denken en wat zij de belangrijkste taken van een gemeente vinden. Maar liefst 815 inwoners vulden de enquête in. Daarvoor danken we de deelnemers hartelijk. De resultaten van de enquête vormden belangrijke input voor het bestuurskrachtonderzoek. Op woensdag 6 september 2023 brachten de onderzoekers een adviesrapport over het bestuurskrachtonderzoek (Deze link gaat naar een externe website) uit aan de gemeenteraad. De resultaten van de enquête (Deze link gaat naar een externe website) zijn daarin ook aan bod gekomen.
 

Wat gaan we de komende tijd doen?

Een zorgvuldige besluitvorming over dit bestuurskrachtonderzoek is belangrijk. Daarom is er komende periode voldoende tijd voor de raad om zich te buigen over het rapport en te beoordelen welk vervolg zij daaraan wil geven. Naar verwachting neemt de raad daar in een extra raadsvergadering in november een besluit over.

Op 5 oktober 2023 beslist het presidium over de definitieve invulling van de agenda’s. Voorlopig ziet het proces van besluitvorming er als volgt uit:

  1. Woensdag 25 oktober: beeldvormende behandeling in een informatiebijeenkomst voor de raad waarbij raadsleden vragen kunnen stellen aan de onderzoekers.
  2. Donderdag 9 november: oordeelsvormende bespreking (commissie) waarbij de fracties hun meningen en invalshoeken met elkaar uitwisselen.
  3. Donderdag 23 november: extra raadsvergadering om een besluit te nemen over het bestuurskrachtonderzoek.