Lees pagina voor

Bestuurskrachtonderzoek

Om de komende 12 jaar goed te blijven functioneren, zijn we samen met de provincie aan de slag om Maasdriel krachtig te kunnen blijven besturen. In opdracht van de gemeenteraad voerden onderzoekers Dirk Louter en Rijnconsult daarvoor een bestuurskrachtonderzoek uit. De onderzoekers brachten op woensdag 6 september 2023 het adviesrapport (Deze link gaat naar een externe website) over dat onderzoek uit aan de gemeenteraad.

Samenwerken met andere partijen

We zijn te klein om alle gemeentelijke taken zelfstandig uit te voeren. Daarom werken we al met veel andere partijen samen. Met de gemeente Zaltbommel voeren we gezamenlijk personele, financiële, juridische en ICT-taken uit. Bestuurlijk zijn we onderdeel van de regio Rivierenland en voor zorgtaken richten we ons weer meer op Brabant.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Op 30 maart 2023 heeft de gemeenteraad onderzoekers Dirk Louter en Rijnconsult opdracht gegeven om een bestuurskrachtonderzoek in Maasdriel uit te voeren. Vervolgens hebben de onderzoekers met heel veel betrokkenen gesproken en diverse stukken bestudeerd. Bovendien is er in mei 2023 een enquête onder inwoners uitgevoerd. In de enquête vroegen we hen hoe zij over ons denken en wat zij de belangrijkste taken van een gemeente vinden. Maar liefst 815 inwoners vulden de enquête in. Daarvoor danken we de deelnemers hartelijk. De resultaten van de enquête vormden belangrijke input voor het bestuurskrachtonderzoek. Op woensdag 6 september 2023 brachten de onderzoekers een adviesrapport over het bestuurskrachtonderzoek (Deze link gaat naar een externe website) uit aan de gemeenteraad. De resultaten van de enquête (Deze link gaat naar een externe website) zijn daarin ook aan bod gekomen. Na een zorgvuldig besluitvormingsproces gaf de raad ons eind november 2023 in een raadsbesluit aan om aan de eigen bestuurskracht te gaan werken door aan vier knoppen te draaien:

Wat gaan we de komende tijd doen?

We werken hard aan het actualiseren van het ambitieniveau, zodat de raad daar rekening mee kan houden in het maken van keuzes voor de begroting van volgend jaar. Ook wordt er een besturings- en organisatiefilosofie opgesteld om de ambtelijke organisatie te versterken. Bovendien komt er een projectplan voor een toekomstbestendige organisatie en voor bestuurlijke doorontwikkeling. Daarmee geven we invulling aan het raadsbesluit