Lees pagina voor

Verblijf bieden aan arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn van groot economisch belang met name voor agrariërs en (delen van) het bedrijfsleven. Een goede huisvesting voor arbeidsmigranten is belangrijk. Daarom treden wij streng op tegen illegale en slechte huisvesting van arbeidsmigranten.

Met het beleid arbeidsmigranten willen wij permanent inzicht krijgen en houden in de aantallen, omstandigheden en locaties waar arbeidsmigranten in de gemeente zijn gehuisvest. Zo bieden we als gemeente de ruimtelijke en juridische kaders waarbinnen huisvesting van arbeidsmigranten als legaal en passend kan worden gezien. Ook stellen deze kaders de gemeente in staat te handhaven bij huisvesting die niet in lijn ligt met de voorgestelde beleidsrichting.

Bent u als omwonende, huisvester, of als arbeidsmigrant geïnteresseerd, lees dan het beleid (Deze link gaat naar een externe website) en de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (Deze link gaat naar een externe website)