Verblijf bieden aan arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn van groot economisch belang met name voor agrariërs en (delen van) het bedrijfsleven. Wij streven daarom naar goede huisvesting van arbeidsmigranten en willen, mede uit dat oogpunt, streng optreden tegen illegale en ondeugdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

Daarom hebben wij het beleid arbeidsmigranten geactualiseerd en aangescherpt. Met dit beleid willen wij permanent inzicht krijgen en houden in de aantallen, omstandigheden en locaties waar arbeidsmigranten in de gemeente zijn gehuisvest. Zo bieden we als gemeente de ruimtelijke en juridische kaders waarbinnen huisvesting van arbeidsmigranten als legaal en passend kan worden aangemerkt. Ook stellen deze kaders de gemeente in staat te handhaven bij huisvesting die niet in lijn ligt met de voorgestelde beleidsrichting.

Bent u als omwonende, huisvester, of als arbeidsmigrant geïnteresseerd, lees dan het beleid (PDF, 1.9 MB) en de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening