Lees pagina voor

Openbare orde en veiligheid

Integraal Veiligheidsplan

Het Integraal Veiligheidsplan 2022-2026 biedt ons kaders om de relatief lage en stabiele criminaliteitscijfers nóg verder omlaag te krijgen.
Prioriteiten voor de periode 2022-2026 zijn drugsoverlast, sociale veiligheid, zorg en veiligheid, ondermijnende criminaliteit en fysieke
veiligheid.

Drugs / drugsafval

Mede als gevolg van de inzet van cameratoezicht is het aantal gevallen van dumpingen van drugsafval zeer gereduceerd. Onze inspanningen blijven erop gericht de kosten van drugsoverlast en dumpingen zoveel mogelijk te beperken.

Ondermijning / BIBOB

Maasdriel wil alleen zakendoen met integere partijen. Daarom gaan we intensiever gebruik maken van de mogelijkheden die de wet Bibob en het gemeentelijk Bibob-beleid ons bieden om te beoordelen of vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en opdrachten naar integere partijen gaan.

Cybercriminaliteit / privacy

De verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid geldt ook voor de digitale wereld.
We willen voorkomen dat de gemeente en onze inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercrime.
En we willen voorkomen dat privacygevoelige informatie op straat komt te liggen. Belangrijke randvoorwaarde daarvoor is het
goed functioneren van onze digitale systemen en informatievoorzieningen, zodat de dienstverlening en bedrijfsvoering in goede orde verloopt en de beschikbare informatie bij de gemeente goed beveiligd is.

Ambulancezorg

Voor inwoners is een goede en snelle ambulancedienst van levensbelang.
Daarom is landelijk een richtlijn afgesproken: bij 95 procent van de meldingen moet de ambulance binnen vijftien
minuten ter plaatse zijn. In de Bommelerwaard wordt deze termijn niet altijd gehaald.
Wij willen dat de Veiligheidsregio overdag en ‘s avonds extra ambulancediensten inzet in het verzorgingsgebied van Gelderland-Zuid. Gemeente Maasdriel blijft aandacht vragen voor de aanrijtijden en zet in op het behalen van de landelijke norm.