Lees pagina voor

Maatschappelijke ontwikkelingen

Met oorlog op het Europese continent start Maasdriel aan een nieuwe raadsperiode. De situatie in Oekraïne zorgt voor vluchtelingenstromen waarbij Maasdriel de taak heeft om deze barmhartig op te vangen. Ondertussen geven we
gestalte aan de oplossing van de woningbouwcrisis, zodat onze uitvliegende kinderen kunnen landen dicht bij huis. Met drie droge zomers en twee winters en één zomer met hoogwater laat de klimaatverandering zien in welke versnelling
zij zit. Ook biodiversiteit lijdt hieronder.

Op bestuurlijk niveau zal de decentralisatie vanuit Den Haag verder doorzetten. Na een aantal keer uitstellen zal de Omgevingswet deze
periode haar intrede doen. In de vast te stellen omgevingsvisie en later het omgevingsplan, mogen wij als gemeente richting geven aan het gebruik van onze gebieden.
De nieuwe manier van werken door het gebiedsteam, de nieuwe verantwoordelijkheden vanuit de wet Inburgering,
en de verdere decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang vormen een verdere taakverzwaring voor de gemeente.

Deze en andere ontwikkelingen zullen zekerkenmerkend zijn voor de bestuursperiode van 2022-2026.
Het zal een periode zijn die – meer dan ooit – zal bestaan uit keuzes die ertoe doen. Keuzes die wij als raad maken en tot in de volgende generatie voelbaar zullen zijn.
Keuzes die we gezamenlijk maken als gemeenteraad op basis van dit bestuursakkoord en samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.