Lees pagina voor

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur geven kleur aan het leven van alledag. Onze ambitie is kunst en cultuur bij te laten dragen aan een prettige omgeving om in te wonen, werken en recreëren, bij te dragen aan onze lokale economie, bij te dragen aan de vorming van inwoners en bij te dragen aan het welzijn en de gezondheid van inwoners. In samenwerking met partners binnen en buiten de cultuursector bouwen we verder aan een divers en aantrekkelijk cultuuraanbod. De gemeente heeft hierbij een stimulerende, faciliterende en verbindende rol.

Cultuurhistorie is een belangrijke drager en aanjager voor recreatie en toerisme zoals bijvoorbeeld bij de Zuiderwaterlinie. Maasdriel heeft namelijk veel cultuur en historie. Onze cultuurhistorie is helaas nog niet altijd even zichtbaar. Als we onze (cultuur)historie nog beter zichtbaar en meer toegankelijk weten te maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van informatieborden, verbreden we onze toeristische doelgroepen.

We bezien in deze raadsperiode mogelijkheden voor het voortzetten van het breder muziekonderwijs met het project ‘meer muziek in de klas’.

We zoeken naar kansen om het werk van lokale kunstenaars laagdrempelig voor het voetlicht te brengen. We openen nieuwe recreatief-toeristische routes, waarin inwoners en toeristen kennis kunnen maken met werk van enkele Maasdrielse kunstenaars. Het Cultuurfestival Bommelerwaard dragen we een warm hart toe en zullen dit ook faciliteren.

Kunst in het openbaar gebied moet goed onderhouden worden. Bij het plaatsen van nieuwe kunstwerken maken we concrete afspraken over het onderhoud.