Lees pagina voor

Jongeren

Toekomstcoaches, Buurtsportcoaches en jongerenwerk

In alle gemeenten in Rivierenland zijn zogenoemde ‘Toekomstcoaches’ aangesteld. De Toekomstcoach in Maasdriel is gelieerd aan Connect2Jeugd en ook werkzaam in het Jongerenwerk. De Toekomstcoach werkt preventief en probeert zo vroeg mogelijk in beeld te zijn en zet in op het versterken van de eigen kracht van de jongere. De toekomstcoach boekt mooie resultaten bij de  hangjeugd. De regionale financiering stopt in 2022. We willen de toekomstcoach structureel in blijven zetten en gaan in 2022 hierover met de raad in gesprek.

Jeugdgemeenteraad

In 2020 zijn we samen met ProDemos gestart met een pilot Jeugdgemeenteraad. In 2021 konden we daar geen vervolg aan geven in verband met corona. ProDemos stopt met het organiseren van Jeugdgemeenteraden. We zijn gestart met een meer structurele Jeugdgemeenteraad, ondersteund door Connect2Jeugd. We zullen eind 2023 evalueren of we daarmee willen doorgaan.