Lees pagina voor

Economie / ondernemers

Bedrijventerreinen

Bedrijventerrein De Kampen-Noord in Hedel is volledig uitgegeven en verder is er op dit moment geen bedrijfsgrond beschikbaar in Maasdriel. In februari 2022 heeft de raad de gebiedsvisie Poort van Maasdriel vastgesteld. Hiermee heeft de raad de mogelijkheid gecreëerd voor een nieuw lokaal bedrijventerrein van 5-10 hectare in het gebied tussen de Oude Rijksweg en
de spoorlijn. In het gebied tussen de A2 en de spoorlijn willen we een nieuw regionaal bedrijventerrein mogelijk maken van 5-10 hectare.

In het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) zijn regionale afspraken gemaakt over o.a. het ontwikkelen van bedrijventerreinen en het revitaliseren en klimaatrobuust inrichten van bestaande terreinen. Op dit moment is er in de regio nauwelijks meer bedrijfsgrond beschikbaar en is de vraag groot. In 2022 wordt het RPW geactualiseerd en in 2024 herijkt. We onderzoeken de toekomstige mogelijkheden voor bedrijventerreinen na de ontwikkeling van de Poort van Maasdriel.

Samenwerking

We faciliteren initiatieven van ondernemers om meer samenwerking van de grond te krijgen. Zo willen we bijvoorbeeld bedrijven op bedrijventerreinen stimuleren samen op te trekken bij belangrijke ontwikkelingen zoals de collectieve aanschaf van energie, investeren in zonnedaken of het gezamenlijk aanbesteden van glasvezel.

Duurzame keuzes

We ondersteunen ondernemers bij het maken van duurzame keuzes. Vergunningstrajecten voor alternatieve energievoorzieningen kunnen het ondernemers moeilijk maken en extra kosten met zich meebrengen. In samenwerking tussen
gemeente, regio, de ODR en bedrijven willen we deze obstakels gezamenlijk op lossen. We proberen drempels bij vergunningverleningstrajecten waar mogelijk weg te nemen.
Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden die de Omgevingswet gaat bieden om verduurzaming van utiliteitsgebouwen,
dwingender te bevorderen.
We denken hierbij aan de mogelijkheden om te verplichten dat nieuwe (grote) daken van utiliteitsgebouwen voorzien worden van
duurzaamheidsmaatregelen als zonnepanelen, groene daken of een combinatie daarvan. Dit om te voorkomen dat er nog grote daken bijkomen, die niet stevig genoeg zijn om zonnepanelen op aan te brengen.

Vestigingsklimaat

We bouwen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Dat doen we onder andere door in de komende raadsperiode
tenminste één bestaand bedrijventerrein voor hoogwaardige bedrijvigheid toekomstbestendig te maken en te houden. Door ontwikkeling
van nieuwe werklocaties bieden we ruimte aan initiatiefnemers om meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling te realiseren. Daarbij houden we rekening met toekomstbestendigheid in het kader van energie, duurzaamheid, klimaatstress, biodiversiteit, intensivering van het ruimtegebruik (meervoudig), etc.