Afspraak maken

Schuldhulpverlening

Gemeentelijke schuldhulpverlening

Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uit komt? Dan kan de gemeente Maasdriel u helpen. Dit geldt ook voor alle inwoners uit de gemeente Zaltbommel. De gemeente Maasdriel werkt voor alle inwoners uit de hele Bommelerwaard. Bijvoorbeeld door te bemiddelen met schuldeisers en u te helpen bij het op orde krijgen van de financiën. Mocht het nodig zijn, dan verwijzen wij u door naar andere instanties voor bijvoorbeeld psychosociale hulpverlening. De gemeente Maasdriel is lid van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Hoe gaat schuldhulpverlening in zijn werk?

Wacht niet te lang met het vragen van hulp. Door achterstanden in de betaling kunnen er onnodig kosten bijkomen die soms hoog op kunnen lopen. Als u hulp vraagt, zal de consulent eerst samen met u vaststellen wat de problemen zijn. Misschien is een adviesgesprek wel genoeg en kunt u aan de hand van de adviezen de problemen zelf oplossen. Als de problemen wat serieuzer blijken te zijn, moeten we misschien namens u een aantal betalingsafspraken met de schuldeisers maken.

Minnelijke schuldregeling

Mocht blijken dat uw schulden problematisch zijn, dan zal een sanering van de schulden nodig zijn. Dan zullen we proberen om een oplossing voor uw financiële problemen te vinden in een “minnelijke schuldregeling”. Dat wil zeggen dat we namens u onderhandelen met schuldeisers en hen een percentage van uw schulden aanbieden dat u in 3 jaar zult aflossen. Het restant zal dan na afloop kwijtgescholden worden.

Wettelijke schuldsanering

In het geval dat schuldeisers niet willen meewerken aan het bemiddelingsvoorstel dat we namens u aanbieden, kan een wettelijke schuldsaneringsregeling een oplossing zijn. Sinds 1 december 1998 biedt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) namelijk in veel gevallen hulp. Als de bemiddeling door de gemeente niet is gelukt, kunnen wij - als u dat wenst - een verzoekschrift opstellen om toegelaten te worden tot de Wsnp. Dit verzoek versturen wij namens u naar de rechtbank in Zutphen.

Het is belangrijk dat u weet dat u altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de ontstane problemen.

Vragen?

Onze schuldhulpverleners hebben een overzicht van veelgestelde vragen (PDF, 160.5 kB) over schuldhulpverlening waarin u mogelijk al antwoorden op uw vragen kunt vinden. Misschien vindt u daar al genoeg informatie om te besluiten hoe u verder gaat.

Meer informatie

Neem contact op met de gemeente.