Individuele inkomenstoeslag

De langdurigheidstoeslag is gewijzigd in de individuele inkomenstoeslag. Het is een geldbedrag dat de gemeente Maasdriel ook namens de gemeente Zaltbommel aan alle inwoners van de Bommelerwaard één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten heeft. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen zoals een nieuwe koelkast of televisie.

Afspraak maken

Voorwaarden

Er zijn 5 voorwaarden waaraan u moet voldoen om de individuele inkomenstoeslag te kunnen krijgen:

 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • Uw inkomen is de afgelopen 36 maanden niet veel hoger geweest dan het voor u geldende bijstandsbedrag
 • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben (€ 5.940,00 voor een alleenstaande en € 11.880,00 voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders)
 • U ontving in de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag
 • En u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen

Het inkomen kan een minimumuitkering zijn. Maar ook wanneer u werkt en loon krijgt op het minimum, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag.
Als u getrouwd bent of samenwoont, ontvangt u de toeslag alleen als alle huisgenoten aan de voorwaarden voldoen.
Naast deze voorwaarden beoordeelt de gemeente of u echt niet in staat bent uw inkomenssituatie te verbeteren. U moet aantonen dat u de afgelopen periode heeft geprobeerd uw inkomen te verbeteren. U heeft bijvoorbeeld, voor zover dat mogelijk was, gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan.

Aanvragen

Als u denkt dat u recht heeft op de individuele inkomenstoeslag, download dan het aanvraagformulier (PDF, 38.3 kB). U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de vereiste bewijsstukken naar het postadres van de gemeente of per e-mail. Pas als de gemeente Maasdriel heeft beoordeeld of u aan alle voorwaarden voldoet en u recht heeft op de toeslag, krijgt u een individuele inkomenstoeslag.

U kunt ook een afspraak maken.

Meenemen

Als u nog geen uitkering van ons ontvangt, moet u kopieën van het volgende meenemen:

 • Legitimatiebewij(s)(zen)
 • Inkomstengegevens van u (en uw partner) van de afgelopen 36 maanden
 • Laatste saldo van alle bank- en spaarrekeningen (ook van ten laste komende kinderen) van de afgelopen 36 maanden
 • Polissen van huidige afkoopwaarde levensverzekeringen
 • Kentekenbewijs deel I en II van uw auto (als u die heeft)
 • Beschikking Belastingdienst voor het ontvangen van de heffingskortingen ‘’alleenstaande ouderkorting tot 2016’’ en ‘’minst verdienende partnertoeslag’’.

Meer informatie

Neem contact op met de gemeente.