Visie Zonne- en Windenergie

Gemeente Maasdriel gaat overschakelen op duurzame energie. Door over te stappen van fossiele brandstoffen -zoals aardgas en kolen- naar het gebruik van duurzame energie, komt er veel minder CO2 vrij in de lucht. Hiermee willen we de opwarming van de aarde beperken en daarmee voorkomen dat de zeespiegel snel stijgt.  De beste manier om de CO2 uitstoot te verminderen, is door energie te besparen. Dit kan door bijvoorbeeld energiezuinigere apparaten te gebruiken, en door huizen en andere gebouwen beter te isoleren. De energie die we nog wel nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op. We streven ernaar dat, waar dat mogelijk is, daken worden voorzien van zonnepanelen. Daarmee kunnen we al veel energie opwekken, maar dat is niet voldoende. Zeker niet omdat we in de toekomst ook van het aardgas af zullen stappen waar we nu onze woningen mee verwarmen. We moeten daarom veel meer duurzame energie opwekken. Dat verwachten we de komende jaren te doen door de opwek van zonne-energie in zonnevelden en/of met windenergie. De afgelopen jaren zijn deze technieken ver ontwikkeld en er is bewezen dat ze werken. Natuurlijk onderzoeken we ook andere mogelijkheden.

We horen graag uw mening over dit onderwerp. Bent u al bezig met energie besparen? Of heeft u hier al ideeën voor? En hoe kijkt u aan tegen zonnevelden en windmolens? Wat heeft uw voorkeur? En hoe kunnen wij deze in ons landschap inpassen?  Dit horen we graag van u. Samen met u willen we graag een visie voorbereiden over Zonne- en Windenergie. Een notitie met voorwaarden en regels die gebruikt kan worden om nieuwe projecten voor windenergie en zonne-energie te beoordelen.

Online vragenlijst

Om de mening van zo veel mogelijk inwoners te peilen, hebben wij samen met onderzoeksbureau Toponderzoek, een online vragenlijst opgesteld. Wilt u deze vragenlijst invullen en hierin uw mening geven? U kunt in de vragenlijst ook aangeven of u op 6 of 7 oktober mee wilt praten over dit onderwerp tijdens één van de twee avonden die we hiervoor willen organiseren.

Voor vragen over, of hulp bij het invullen van de enquête, belt u tussen 9.00 en 17.00 uur met Toponderzoek, tel. 085-4860110. De medewerkers van Toponderzoek staan klaar om u te helpen.