Visie Zonne- en Windenergie

Gemeente Maasdriel gaat overschakelen op duurzame energie. Door over te stappen van fossiele brandstoffen -zoals aardgas en kolen- naar het gebruik van duurzame energie, komt er veel minder CO2 vrij in de lucht. Hiermee willen we de opwarming van de aarde beperken en daarmee voorkomen dat de zeespiegel snel stijgt. De beste manier om de CO2 uitstoot te verminderen, is door energie te besparen. Dit kan door bijvoorbeeld energiezuinigere apparaten te gebruiken, en door huizen en andere gebouwen beter te isoleren. De energie die we nog wel nodig hebben, wekken we op een duurzame manier op. We streven ernaar dat, waar dat mogelijk is, daken worden voorzien van zonnepanelen. Daarmee kunnen we al veel energie opwekken, maar dat is niet voldoende. Zeker niet omdat we in de toekomst ook van het aardgas af zullen stappen waar we nu onze woningen mee verwarmen. We moeten daarom veel meer duurzame energie opwekken. Dat verwachten we de komende jaren te doen door de opwek van zonne-energie in zonnevelden en/of met windenergie. De afgelopen jaren zijn deze technieken ver ontwikkeld en er is bewezen dat ze werken. Natuurlijk onderzoeken we ook andere mogelijkheden.

Participatie

Samen met onze inwoners willen we de visie Zonne-energie en Windenergie voorbereiden. Een notitie met voorwaarden en regels die gebruikt kan worden om nieuwe projecten voor windenergie en zonne-energie te beoordelen. Om de mening van zoveel mogelijk inwoners te peilen, is er in september een online vragenlijst uitgezet door onderzoeksbureau Toponderzoek. Daarnaast zijn er een tweetal digitale bijeenkomsten georganiseerd op 6 en 7 oktober. De resultaten van het onderzoek en de online bijeenkomsten worden de komende periode verwerkt en dienen als input voor de op te stellen visie.