Transitievisie Warmte

Maasdriel op weg naar gasvrije gemeente

Vanaf 2050 zullen Nederlandse huishoudens geen gas meer gebruiken om te koken en te stoken. Door af te stappen van fossiele brandstoffen komt er minder CO² uitstoot in de lucht. Daarmee voorkomen we klimaatverandering. Daarnaast zorgt de gaswinning voor veel schade en overlast in Groningen. Daarom is besloten de gaswinning terug te draaien. Dat betekent dat we aan het begin staan van een hele grote verbouwing, ruim 7 miljoen woningen gaan tot 2050 op de schop. Ook in gemeente Maasdriel dragen we ons steentje bij.

Als gemeente gaan we de komende tijd nadenken over hoe we de warmtetransitie in Maasdriel willen vormgeven. Daarvoor bereiden we een Transitievisie Warmte voor. In deze visie komt te staan welke alternatieven er zijn voor aardgas in Maasdriel en welke technische oplossing per wijk het beste past. Ook kijken we naar welke wijken als eerste in aanmerking komen om van het gas af te gaan. Zo weet iedereen in gemeente Maasdriel wat zij of hij de komende jaren mag verwachten.

Proces

Op 10 december wordt het plan van aanpak Transitievisie Warmte voorgelegd aan de gemeenteraad. In de Transitievisie Warmte sluiten we aan bij wat er in de wijk en bij de inwoners speelt.