Programma krachtige kernen

De gemeente Maasdriel wil een gemeente zijn met levendige dorpen en inwoners die elkaar helpen. In het programma Krachtige Kernen geven we ruimte aan bewoners die initiatief nemen om het prettig wonen en leven in de dorpen te versterken. De gemeente neemt zelf ook een andere rol aan. We gaan steeds meer faciliteren, meedenken en ondersteunen zodat inwoners eigenaar blijven van hun initiatieven.

Waarom doen we dit?

In een krachtige gemeenschap, komen inwoners steeds meer zelf in actie om de leefbaarheid en de voorzieningen in hun dorp in stand te houden of te verbeteren.

Aan welke voorbeelden kunt u denken?

Goede voorbeelden van inwoners die zich inzetten voor hun leefomgeving kunt u vinden in het magazine Krachtige Kernen dat in juli 2017 huis-aan huis is verspreid in Maasdriel.

In het magazine worden kleine initiatieven van bewoners met een grote impact voor het dorp uitgelicht. Neem gerust een kijkje in het magazine om inspiratie op te doen. Of kijk bij de gerealiseerde bewoners initiatieven