Maak kennis met onze kernmakelaars

Zoals u misschien al weet hebben we in Maasdriel het programma Krachtige Kernen. Dit programma helpt u en ons om de leefbaarheid in de kernen te vergroten. Natuurlijk willen we het onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen zo makkelijk mogelijk maken om contact met ons te hebben. Daarom introduceren wij kernmakelaars en kernwethouders .

Kernmakelaars Pearl van Neer, Veerle Vanvenckenray en Eva van Stralendorff
Van links naar rechts: Pearl van Neer, Veerle Vanvenckenray, Eva van Stralendorff

Programmaregisseur Krachtige Kernen en dorpsradenfunctionaris

Veerle Vanvenckenray, bij de gemeente werkzaam als programmaregisseur Krachtige Kernen en dorpsradenfunctionaris, licht toe: “Wij willen inwoners en anderen het vertrouwen en de ruimte geven om initiatieven te ontplooien die bijdragen aan hun woongenot in de kernen. Waar dat nodig is helpen de kernmakelaars hen daarbij. Zo komen we samen tot een mooi resultaat. Daar geniet ik van. Mijn drijfveer is het verschil maken voor de Maasdrielse samenleving.”

Kernmakelaar fysiek domein

Eva van Stralendorff is kernmakelaar voor het fysieke domein. Bij haar kunt u terecht voor initiatieven die te maken hebben met uw leefomgeving in de openbare ruimte. Eva: “Mensen hebben zelf vaak heel goede ideeën voor de omgeving waar ze wonen. Ik wil ze stimuleren om die ideeën met ons te delen. Vervolgens gaan we samen aan de slag om een idee uit te voeren. Als gemeente kunnen we helpen met materialen, denkkracht of financiële ondersteuning. Maar ook de inzet van de mensen zelf hoort er natuurlijk bij.”

Kernmakelaar sociaal domein

Pearl van Neer is kernmakelaar voor het sociaal domein. Dit betekent dat u met initiatieven op het gebied van zorg en de sociale omgeving bij haar aan kunt kloppen. Pearl: “Ik draag als kernmakelaar graag mijn steentje bij aan de toegankelijkheid van de gemeente en een goed contact met de inwoners. Samen met een initiatiefnemer zet ik mij in om het idee verder te brengen. Zo werken we sámen aan de leefbaarheid van onze kernen.”

Kunt u hulp gebruiken bij uw idee?

Heeft u een initiatief en kunt u wel wat hulp gebruiken bij de uitvoering? Neem dan contact op met Eva, Pearl en Veerle. Zij zijn bereikbaar via v.vanvenckenray@maasdriel.nl en ons algemene telefoonnummer 14 0418.