De Raad van Inspiratie & Advies

De Raad van Inspiratie & Advies bestaat uit inwoners die met de gemeente meedenken over hoe de gemeente samen met inwoners de leefbaarheid in de kernen kan versterken.

De Raad van Inspiratie & Advies bestaat momenteel uit 5 inwoners uit onze gemeente. Het zijn betrokken inwoners die zich inzetten voor de leefbaarheid van de kernen. De leden van de raad denken mee over hoe de gemeente en inwoners zich samen sterk kunnen maken voor de leefbaarheid in de kernen. Met inspirerende ideeën en een nuchtere blik leveren de leden van de raad een gewaardeerde bijdrage door hun opstelling, visie en tips. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over de relatie en het proces tussen gemeente en inwoners. Onafhankelijk, positief-kritisch en met opbouwende feedback naar alle belanghebbenden.

De Raad van Inspiratie komt gemiddeld één keer in de zes weken bij elkaar op locatie ergens in de gemeente, soms in het gemeentehuis.

Hieronder vindt u per bijeenkomst een korte samenvatting:

 31 oktober 2018 (PDF, 79.2 kB)
19 december 2018 (PDF, 77.5 kB)

Bent u geinteresseerd in het volledige verslag, mail dan naar info@maasdriel o.v.v. 'volledige verslag Raad van Inspiratie & Advies'. Vermeld hierbij ook de datum van het gewenste verslag.