Wanneer kunt u de energietoeslag aanvragen?

Let op!Let op: Deze pagina gaat over de energietoeslag 2022. Wij maken zo spoedig mogelijk bekend wanneer en hoe u de energietoeslag voor 2023 aanvraagt.

U hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Maasdriel als u, op de datum van de aanvraag:

  • 21 jaar of ouder bent OF als u 18, 19 of 20 jaar bent en bijzondere bijstand ontvangt voor het voeren van een zelfstandig huishouden; én
  • in de gemeente Maasdriel woont; én
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs OF een geldige verblijfsvergunning hebt; én
  • een laag inkomen hebt. U hebt een laag inkomen als u vanaf 2 januari 2022 een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangt OF als u minder verdient dan het genoemde bedrag in de onderstaande tabel. Kijk eerst hoe uw huishouden is samengesteld en wat uw leeftijd is. Als het bedrag in het hokje lager is dan het bedrag dat u maandelijks ontvangt, dan komt u ook in aanmerking voor de energietoeslag. Uw netto maandinkomen, vindt u op uw loonstrook of uitkeringsspecificatie. Onder de veel gestelde vragen vindt u welk inkomen wordt meegeteld voor de energietoeslag.

Let op! Inkomensgrenzen zijn exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm.

Samenstelling huishouden 21 jaar tot leeftijd van uw basispensioen (AOW) Vanaf AOW-leeftijd (leeftijd dat u basispensioen krijgt)
Alleenstaand Netto maandinkomen tot € 1.256,07 Netto maandinkomen tot € 1.397,26
Samenwonend/getrouwd Netto maandinkomen tot € 1.794,39 Netto maandinkomen tot € 1.892,81
  • woonachtig bent in een zelfstandige woonruimte. Dit betekent dat u een eigen woonruimte hebt. Dit is een woning met een eigen toegang, eigen woonkamer, eigen slaapkamer, eigen keuken en eigen toilet. Dit mag een koophuis zijn of een huurhuis,

Wanneer kunt u geen energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag niet aanvragen als u op de datum van de aanvraag:

  • woont in een zorginstelling (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt;
  • een kostendelende medebewoner bent die inwoont bij een hoofdbewoner en waarbij het energiecontract niet op uw naam staat;
  • eerder in 2022 voor hetzelfde doel een energietoeslag op grond van artikel 35 van de Participatiewet hebt ontvangen.

Bent u student?

Als u als student in een zelfstandige woonruimte woont en het energiecontract op uw naam hebt staan, dan hebt u wellicht ook recht op energietoeslag. U kunt vanaf nu een aanvraag indienen voor deze energietoeslag. Wij wijken hierin af van de landelijke regeling. U leest hierover meer op de pagina vragen en antwoorden.

Hebt u een lopend schuldhulpverleningstraject met een hoog inkomen?

Dan hebt u wellicht ook recht op energietoeslag. U kunt vanaf nu een aanvraag indienen voor deze energietoeslag. Wij wijken hierin af van de landelijke regeling. U leest hierover meer op de pagina vragen en antwoorden.