Door technische problemen zijn we minder goed bereikbaar via de telefoon. We doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Kunt u ons telefonisch niet bereiken? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl. Excuses voor het ongemak.

Lees pagina voor

Wanneer kunt u de energietoeslag aanvragen?

Let op!Let op: Deze pagina gaat over de energietoeslag 2022. Wij maken zo spoedig mogelijk bekend wanneer en hoe u de energietoeslag voor 2023 aanvraagt.

U hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Maasdriel als u, op de datum van de aanvraag:

Let op! Inkomensgrenzen zijn exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm.

Samenstelling huishouden 21 jaar tot leeftijd van uw basispensioen (AOW) Vanaf AOW-leeftijd (leeftijd dat u basispensioen krijgt)
Alleenstaand Netto maandinkomen tot € 1.256,07 Netto maandinkomen tot € 1.397,26
Samenwonend/getrouwd Netto maandinkomen tot € 1.794,39 Netto maandinkomen tot € 1.892,81

Wanneer kunt u geen energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag niet aanvragen als u op de datum van de aanvraag:

Bent u student?

Als u als student in een zelfstandige woonruimte woont en het energiecontract op uw naam hebt staan, dan hebt u wellicht ook recht op energietoeslag. U kunt vanaf nu een aanvraag indienen voor deze energietoeslag. Wij wijken hierin af van de landelijke regeling. U leest hierover meer op de pagina vragen en antwoorden.

Hebt u een lopend schuldhulpverleningstraject met een hoog inkomen?

Dan hebt u wellicht ook recht op energietoeslag. U kunt vanaf nu een aanvraag indienen voor deze energietoeslag. Wij wijken hierin af van de landelijke regeling. U leest hierover meer op de pagina vragen en antwoorden.