Door technische problemen zijn we minder goed bereikbaar via de telefoon. We doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Kunt u ons telefonisch niet bereiken? Stuur dan een mail naar info@maasdriel.nl. Excuses voor het ongemak.

Lees pagina voor

Vragen en antwoorden

Let op!Let op: Deze pagina gaat over de energietoeslag 2022. Wij maken zo spoedig mogelijk bekend wanneer en hoe u de energietoeslag voor 2023 aanvraagt.

Ik heb nog geen hogere energierekening dit jaar ontvangen. Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Als u voldoet aan de voorwaarden (tweede alinea nieuwsbericht), dan komt u gewoon in aanmerking voor de energietoeslag. U kunt het geld dan opzij zetten en het geld gebruiken voor het betalen van de energie jaarafrekening.

Welk inkomen wordt meegeteld voor de energietoeslag?

Het gaat om uw netto maandinkomen van de maand voorafgaand van uw aanvraag voor energietoeslag. Als uw inkomen elke maand anders is, dan gaat het om het inkomen van de afgelopen drie maanden. Vakantiegeld telt daarbij niet mee.

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Had u op 1 januari 2022 een uitkering? Of hebt u energietoeslag al ontvangen?

Hebt u op 1 januari 2022 een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz, met uitzondering van de kostendelers? Dan hebt u automatisch voor 19 april 2022 een energietoeslag van € 800,- ontvangen op uw rekeningnummer. Is dit niet gebeurd? Neem dan contact op met de afdeling bijzondere bijstand.

Hebt u vanaf 2 januari 2022 een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz? Dan is de aanvraag niet automatisch voor u gedaan. U kunt dan nu zelf een aanvraag indienen voor energietoeslag.

Voert gemeente Maasdriel zelf de energietoeslag uit?

Bureau Minima Regelingen voert voor gemeente Maasdriel de volledige uitvoering uit van de energietoeslag. U kunt hier terecht met vragen over de aanvraag en/of toekenning. Zij zijn bereikbaar via 033 303 54 55, op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur en van 13:00-15:00 uur.

Ik heb een aanvraag ingediend. Wanneer krijg ik wat te horen?

Bureau Minima Regelingen beoordeelt uw aanvraag. Het kan maximaal 8 weken duren voordat u een reactie krijgt op uw aanvraag. Deze beslistermijn is in de wet geregeld. We willen u vragen om met deze 8 weken rekening te houden, omdat er heel veel aanvragen binnen komen.

Mijn aanvraag is beoordeeld door Bureau Minima Regelingen. En nu? 

U ontvangt een brief (geen mail) van Gezondverzekerd.nl. In deze brief staat of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Hebt u nog geen brief van Gezondverzekerd.nl ontvangen? Dan heeft Bureau Minima Regelingen uw aanvraag nog niet beoordeeld.

Mijn aanvraag is toegekend. Wanneer ontvang ik de energietoeslag?

In de brief van Gezondverzekerd.nl staat dat het bedrag van 1300 euro binnen twee weken op uw rekening wordt gestort.

Hebt u vragen over de aanvraag, toekenning of afwijzing van de energietoeslag?

Neem dan contact op met Bureau Minima Regelingen via 033 303 54 55, op werkdagen tussen 9:00-12:00 uur en van 13:00-15:00 uur. Bureau Minima Regelingen voert voor zowel de gemeente Maasdriel als Zaltbommel de volledige uitvoering uit van de energietoeslag.

Verhoging energietoeslag 

Het kabinet heeft besloten de eenmalige energietoeslag 2022 te verhogen van € 800 naar € 1.300. Als u de energietoeslag van € 800 al heeft ontvangen, dan hoeft u nu niets te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500 in september automatisch uitgekeerd. Hebt u recht op de eenmalige energietoeslag 2022 en hebt u deze nog niet aangevraagd? Dit kunt u nog steeds aanvragen op de pagina energietoeslag aanvragen. U ontvangt dan in de eerste instantie € 800 en op een later moment de aanvullende € 500.

Bent u student?

Vanuit het Rijk wordt geadviseerd om studenten jonger dan 27 jaar die aanspraak kunnen maken op de Wet studiefinanciering 2000 uit te sluiten van de energietoeslag. Dit vinden wij als gemeente niet wenselijk, omdat studenten ook te maken hebben met stijgende energiekosten. Als u als student woonachtig bent in een zelfstandige woonruimte en het energiecontract op uw naam staat, dan hebt u wellicht ook recht op de energietoeslag. U kunt vanaf nu een energietoeslag aanvragen. Omdat we afwijken van de landelijke richtlijn, heeft deze optie wat meer tijd nodig gehad om in te bouwen in het digitale aanvraagproces.

Doelgroep inwoners met een lopend schuldhulpverleningstraject met een hoog inkomen

Een aantal inwoners met een lopend minnelijk of wettelijk schuldhulpverleningstraject hebben een werkelijk inkomen (netto daadwerkelijk inkomen) boven de 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Maar feitelijk beschikt deze doelgroep over een lager inkomen. Als gemeente vinden wij het wenselijk dat ook deze doelgroep recht heeft op de energietoeslag, als zij voldoen aan de overige voorwaarden. U kunt vanaf nu een energietoeslag aanvragen. Omdat we afwijken van de landelijke richtlijn, heeft deze optie wat meer tijd nodig gehad om in te bouwen in het digitale aanvraagproces.

Kunt u niet meer rondkomen of dreigt u in de schulden te raken?

Neem dan contact op met de afdeling schuldhulpverlening voor een vrijblijvend gesprek. Samen met u kijken we naar uw situatie en wat u het beste kunt doen.

Welk inkomen van ondernemers wordt meegeteld voor de energietoeslag?

Als zelfstandige ondernemer hebt u mogelijk ook recht op de energietoeslag. Dit kunt u aanvragen als u een Inkomsten Belastingaangifte (IB) hebt gedaan over het jaar 2021. Als u nog niet beschikt over een IB-aangifte 2021, dan kunt u ook de balans/jaarrekening 2021 aanleveren. 

Belangrijk om te weten!
Bij uw IB-aangifte 2021 wordt rekening gehouden met het volgende:

  • Opbrengst volgens IB-aangifte 2021;
  • Minus kosten volgens IB-aangifte 2021;
  • Omdat u aan het eind van het jaar nog belasting moet betalen, wordt het bedrag van de winst nog verminderd met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers;
  • Dat resultaat wordt vergeleken met de toepasselijke norm, exclusief vakantietoeslag vermenigvuldigd met 12 maanden.