Lees pagina voor

Vragen en antwoorden

Ik heb nog geen hogere energierekening dit jaar ontvangen. Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Als u voldoet aan de voorwaarden (tweede alinea nieuwsbericht), dan komt u gewoon in aanmerking voor de energietoeslag. U kunt het geld dan opzij zetten en het geld gebruiken voor het betalen van de energie jaarafrekening.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Ik ben student? Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Als jij in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023? Dan maakt DUO (Deze link gaat naar een externe website) automatisch 400 euro aan jou over.

Welk inkomen van ondernemers wordt meegeteld voor de energietoeslag?

Als zelfstandige ondernemer hebt u mogelijk ook recht op de energietoeslag. Dit kunt u aanvragen als u een Inkomsten Belastingaangifte (IB) hebt gedaan over het jaar 2022. Als u nog niet beschikt over een IB-aangifte 2022, dan kunt u ook de balans/jaarrekening 2022 aanleveren.

Belangrijk om te weten!
Bij uw IB-aangifte 2022 wordt rekening gehouden met het volgende:

U toont met uw IB-aangifte 2022 aan dat uw inkomen onder de grens ligt van 120% van het minimum inkomen;
• Het inkomen van uw partner telt hierbij mee;
• De berekening voor het inkomen uit de onderneming is als volgt;
• Opbrengst volgens IB-aangifte 2022;
• Minus kosten volgens IB-aangifte 2022;
• Omdat u aan het eind van het jaar nog belasting moet betalen, wordt het bedrag van de winst nog verminderd met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers;
• Dat resultaat wordt vergeleken met de toepasselijke norm, exclusief vakantietoeslag vermenigvuldigd met 12 maanden.