Oss en ’s-Hertogenbosch verkennen duurzame polder

Sinds 2018 verkennen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch samen met de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in het poldergebied tussen de gemeenten. Onder de noemer ‘duurzame polder’ is er een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor zonneparken en windturbines in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder.
Deze zomer is de verkenning afgerond en is het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’ opgeleverd. Op basis van dit eindrapport is er een advies opgesteld dat in oktober wordt behandeld tijdens raadsvergaderingen van de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch.

Stand van zaken

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft op 6 oktober -na een aantal toezeggingen- ja gezegd tegen de plannen voor windmolens en zonnevelden in de Rosmalense en Nulandse Polder. Hoe het er straks in de polder gaat uitzien, dat is nog niet bekend. Eerst besluit de gemeenteraad van Oss over het Osse deel van de Duurzame Polder: de Geffense en Lithse polder.

De gemeenteraad van Oss neemt op 28 januari 2021 een besluit over het Osse deel van de Duurzame Polder. Inmiddels zijn de coronamaatregelen aangescherpt en de kans is groot dat er een avondklok komt. Ook wil de gemeenteraad van Oss insprekers voldoende tijd geven. Daarom krijgen insprekers sowieso het woord tijdens een speciale ochtendvergadering van 09.00 uur tot 12.00 uur (ongeacht wel of geen avondklok). Dit geeft duidelijkheid voor de bewoners en voldoende tijd voor een goede voorbereiding. Bij een avondklok is de raadsvergadering van 13.00 – 17.00 uur. Zonder avondklok start de raadsvergadering om 18.30 uur.

Meekijken en inspraak

De gemeenteraadsvergadering op 28 januari is voor iedereen live te volgen via www.oss.nl/uitzending. Voor meer informatie over de inspraakmogelijkheden kunt u terecht bij de Raadsgriffie via raadsgriffie@oss.nl.

Afhankelijk van de besluiten van beide gemeenteraden buigen de gemeenten en provincie zich over het vervolg

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom duurzame energie in het poldergebied? Dan adviseren wij u de website van duurzame polder in de gaten te houden. Daar kunt u onder andere de raadsvoorstellen of het eindrapport raadplegen.