Oss en ’s-Hertogenbosch verkennen duurzame polder

Sinds 2018 verkennen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch samen met de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in het poldergebied tussen de gemeenten. Onder de noemer ‘duurzame polder’ is er een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor zonneparken en windturbines in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder.
Deze zomer is de verkenning afgerond en is het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’ opgeleverd. Op basis van dit eindrapport is er een advies opgesteld dat in oktober wordt behandeld tijdens raadsvergaderingen van de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch.

Stand van zaken

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft op 6 oktober na een aantal toezeggingen ja gezegd tegen de plannen voor windmolens en zonnevelden in de Rosmalense en Nulandse Polder. Hoe het er straks in de polder gaat uitzien, dat is nog niet bekend. Eerst besluit de gemeenteraad van Oss over het Osse deel van de Duurzame Polder: de Geffense en Lithse polder. Zoals het er nu uitziet, wordt het onderwerp op 3 december in de Adviescommissie Ruimte besproken en op 17 december in de Osse gemeenteraad. Afhankelijk van de besluiten van beide gemeenteraden buigen de gemeenten en provincie zich over het vervolg.
Link naar volledige bericht

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom duurzame energie in het poldergebied? Dan adviseren wij u de website van duurzame polder in de gaten te houden. Daar kunt u onder andere de raadsvoorstellen of het eindrapport raadplegen.