Lees pagina voor

Wat doet de gemeente aan klimaatadaptatie?

Voor de gemeentelijke organisatie ligt er een rol om, samen met inwoners, bedrijven en organisaties, ervoor te zorgen dat ook in de toekomst Maasdriel leefbaar blijft. Om de gemeente Maasdriel klimaatadaptief in te richten, is er meer ruimte voor groen en water nodig. Wij zetten in op afkoppelen, hebben een aantal groene parkeerplaatsen aangelegd, en we hebben meerdere waterbergingen in verschillende kernen gecreëerd. Meer informatie