Lees pagina voor

Wat doet de gemeente aan het verduurzamen van vervoer?

Wij faciliteren schone vervoerwijzen door onder andere e-laadpalen te plaatsen. Daarnaast stimuleren we het fietsgebruik door een veilige en fietsvriendelijke infrastructuur en door voldoende en comfortabele fietsenstallingen aan te leggen.

Snelle fietsroute

Er komt een snelle fietsroute tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch. Bestaande fietspaden worden verbreed en kruisingen worden verbeterd. Ook komen er nieuwe fietspaden, een fietstunnel en een brug. De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch en de provincies Gelderland en Noord-Brabant ontwikkelen deze snelle fietsroute samen met de fietsersbond. De betrokken partijen zijn akkoord gegaan met het ontwerp van de snelle fietsroute en hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst verplichten zij zich tot de aanleg van de route en stemmen zij in met de verdeling van de kosten. De totale kosten voor de route zijn geraamd op 16,4 miljoen euro. De betrokken partijen ondertekenden hiervoor de samenwerkingsovereenkomst. Kijk hier voor een impressie van de snelle fietsroute F2 tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch (Deze link gaat naar een externe website).

Start uitvoering

We willen in 2023 starten met de uitvoering. Op een aantal plaatsen moeten we nog grond aankopen om de route te verbreden. Op de plekken waar de bestemming wijzigt, wordt dit via een bestemmingplan procedure aangevraagd. Op delen van de route waar grote veranderingen plaatsvinden, gaan we hierover (waar nodig) met inwoners in gesprek. Provincie Gelderland legt in 2023 de fietstunnel onder de N322 aan. 

Bandenpomp

Op de parkeerplaats naast het gemeentehuis kunt u vanaf nu gratis de banden van uw auto oppompen. Door elke twee maanden uw bandenspanning te controleren en op peil te houden bespaart u brandstof, CO2-uitstoot en voorkomt u onnodige slijtage aan de banden.

Makkelijk te gebruiken

‘De Slimme Bandenpomp’ werkt op zonne-energie en is door automobilisten gratis én gemakkelijk te gebruiken. U vult uw kenteken in en de bandenpomp weet hoeveel druk er in uw banden moet. Het apparaat helpt u stap voor stap bij het juist oppompen van uw banden. Na het gebruik ziet u op het display hoeveel u gaat besparen met uw nieuwe bandenspanning.

Harde banden zijn belangrijk

Met zachte banden gebruikt de auto meer brandstof of stroom. Dat komt omdat de auto meer moeite moet doen om de banden te laten rollen. Met harde banden stoot u dus minder CO2 uit en bespaart u op uw brandstof. Harde banden slijten minder snel en geven minder kans op een klapband.

Locatie

De Slimme Bandenpomp staat op de parkeerplaats naast het gemeentehuis. De pomp is 24 uur per dag toegankelijk. Bij veel gebruik en op bewolkte dagen kan het zijn dat de accu tijdelijk leeg is en het gebruik niet mogelijk is. Wanneer de accu weer is opgeladen met zonne-energie kunt u uw banden oppompen.