Wat doet de gemeente aan het verduurzamen van vervoer?

Wij faciliteren schone vervoerwijzen door onder andere e-laadpalen te plaatsen en we ondersteunen inwoners en ondernemers om elektrische deelauto’s in te zetten in onze gemeente. Daarnaast stimuleren we het fietsgebruik door een veilige en fietsvriendelijke infrastructuur en door voldoende en comfortabele fietsenstallingen aan te leggen.

Snelfietsroute

Er komt een snelle fietsroute tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch. Bestaande fietspaden worden verbreed en kruisingen worden verbeterd. Ook komen er nieuwe fietspaden, een fietstunnel en een brug. De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch en de provincies Gelderland en Noord-Brabant ontwikkelen deze snelle fietsroute samen met de fietsersbond. De betrokken partijen zijn akkoord gegaan met het ontwerp van de snelle fietsroute en hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst verplichten zij zich tot de aanleg van de route en stemmen zij in met de verdeling van de kosten. De totale kosten voor de route zijn geraamd op 16,4 miljoen euro. De fietsroute is eind 2022 klaar en is dan ook een snel en veilig alternatief voor de automobilist die over de drukke A2 rijdt. De betrokken partijen ondertekenden hiervoor de samenwerkingsovereenkomst. Kijk voor een impressie van de route op: https://vimeo.com/388211070/a65263f803

Start uitvoering

We willen in 2020 starten met de uitvoering. Op een aantal plaatsen moeten we nog grond aankopen om de route te verbreden. Op de plekken waar de bestemming wijzigt, wordt dit via een bestemmingplan procedure aangevraagd. Op delen van de route waar grote veranderingen plaatsvinden, gaan we hierover (waar nodig) met inwoners in gesprek. Provincie Gelderland legt in 2022 de fietstunnel onder de N322 aan. Als alles volgens planning verloopt is de route eind 2022 klaar.