Voorkomen van klimaatverandering (klimaatmitigatie)

Bij klimaatmitigatie nemen we maatregelen om de verandering van het klimaat te beperken of tegen te gaan. Dit kan door de uitstoot van CO₂ te verminderen. Bijvoorbeeld door geen of minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Huizen zonder gasaansluiting en het gebruik van elektrische auto’s in plaats van brandstofmotoren zijn hiervan voorbeelden. In plaats daarvan moet meer gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld zonnepanelen en windenergie. Hiervoor heeft Nederland ook het klimaatakkoord van Parijs getekend.