Lees pagina voor

Onze openbare ruimte duurzaam en klimaatbestendig

Klimaat is van ons allemaal. De verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan zijn urgente problemen en vragen om daadkrachtig ingrijpen. Dit doen we op twee manieren. Enerzijds met klimaatmitigatie: het terugdringen van broeikasgassen en daarmee het voorkomen van verdere klimaatverandering. En anderzijds met klimaatadaptatie: het aanpassen van de openbare ruimte aan de effecten van klimaatverandering. Veranderingen in het landschap (zichtbaar en onzichtbaar) zijn daarbij onvermijdelijk. Willen we in Maasdriel ook in de toekomst klimaatbestendig zijn, dan moet er nú iets gebeuren. De kosten om schade te herstellen zijn namelijk vele malen groter, dan de kosten om klimaatverandering te remmen en ons aan te passen op de klimaatverandering.

Uitleg verschil mitigatie en adaptatie