Lees pagina voor

Mijn vervoer duurzaam

Verkeer en logistiek zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik. Elektrisch rijden en fietsen zijn alternatieven om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Bovendien dragen deze alternatieven bij aan een schone leefomgeving en een goede gezondheid omdat ze minder geluid produceren en geen luchtvervuilende stoffen uitstoten.