Lees pagina voor

Landelijk

Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken: een overgang van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie zoals zonne- en windenergie. We noemen dat de energietransitie. Iedereen zal de impact ervan op zijn/ haar leefomgeving gaan ervaren. Gemeente Maasdriel werkt daarom samen met de regio, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden om de energietransitie te realiseren. Hierbij staat zo weinig mogelijk overlast voor mens, natuur en milieu centraal. Waarbij het ook haalbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen.

Meer dan 100 partijen verlagen de C)2 uitstoot van Nederland met 49% ten opzichte van 1990 via het klimaatakkoord

Decentrale overheden hebben 30 regio's gevormd die een Regionale Energiestrategie (RES) maken