Aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie)

De effecten van klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar. Droge zomers vragen om oplossingen waarbij we water beter en langer kunnen vasthouden. Hete zomers, met meer tropische dagen, vragen om maatregelen om hittestress tegen te gaan. Terwijl hoosbuien om oplossingen vragen om heel veel water snel af te kunnen voeren en om gebouwen tegen hoogwater te beschermen. Als gemeente nemen we maatregelen om ons hierop aan te passen, maar we hebben onze inwoners en ondernemers ook hard nodig. Het klimaat is van ons allemaal, samen werken aan klimaatadaptatie is daarom waardevol en nodig.