Stand van zaken

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat het winkelcentrum mooier en levendiger wordt, voor nu en in de toekomst.

Wat is er gedaan:

Stap 1: wensen en ideeën

In de periode april-mei 2021 zijn er diverse gesprekken gevoerd met zowel interne- als externe betrokkenen. Daarnaast hebben alle inwoners uit Ammerzoden en buurtschap Wordragen in april een ansichtkaart ontvangen waarop zij hun wensen en ideeën konden aangeven. In het overzicht vindt u de opgehaalde wensen en ideeën. De input van opgehaalde wensen en ideeën (PDF, 1.8 MB) wordt meegenomen bij het ontwerpen van de varianten voor het gebied.