Stand van zaken

Afgelopen maanden voerden we gesprekken met leden van verschillende verenigingen en stichtingen uit Ammerzoden. We vormden daaruit een klankbordgroep met deelnemers uit de dorpsraad, ondernemersvereniging, omwonenden, Woningstichting De Kernen en Stichting Promotie Ammerzoden Dorp (PAD). In april halen we in een eerste gezamenlijke bijeenkomst met de klankbordgroep de belangrijkste wensen en ideeën op. Ook roepen we in april en mei alle inwoners van Ammerzoden, Wordragen en andere betrokkenen op om hun wensen en ideeën voor De Haar met ons te delen.