Project De Haar Ammerzoden

Samen werken aan een levendiger winkelcentrum. Dit centrum van Ammerzoden heeft een bijzonder karakter. De historie van het dorp is rijk, met in het centrum een mooie mix van verschillend winkelaanbod en mensen die daar dichtbij wonen.

Het project ‘De Haar Ammerzoden’ gaat over het opnieuw inrichten van winkelcentrum De Haar, de omliggende winkels en de daarbij behorende verkeerssituatie.

Participatie samen met u vormt de sleutel tot een succesvol en gedragen plan. De verschillende belangen, wensen en eisen vormen de inzet voor een transparant en open proces. Hierover lees je meer op de pagina over het proces.