Proces

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat winkelcentrum De Haar nog mooier en levendiger wordt, voor nu en in de toekomst.

Wat gaan we doen?

 • Stap 1: geef uw wensen en ideeën aan
  De afgelopen maanden voerden we gesprekken met betrokken inwoners uit Ammerzoden, uit verschillende verenigingen en stichtingen. We vormden daaruit een klankbordgroep met deelnemers uit de dorpsraad, ondernemersvereniging, omwonenden, Woningstichting De Kernen en Stichting Promotie Ammerzoden Dorp (PAD). In april halen we in een eerste gezamenlijke bijeenkomst met de klankbordgroep de belangrijkste wensen en ideeën op. Ook roepen we in april en mei alle inwoners van Ammerzoden, Wordragen en andere betrokkenen op om hun wensen en ideeën voor De Haar met ons te delen.
 • Stap 2: kies de beste variant
  In de periode mei-juli 2021 ontwerpen we met de opgehaalde input een aantal varianten voor de hernieuwde inrichting van De Haar. Deze varianten bespreken we met de klankbordgroep en leggen we vervolgens voor aan de inwoners en andere betrokkenen. Uit de verschillende varianten kiezen we met hen de beste variant.
 • Stap 3: Uitwerken voorkeursvariant
  In het najaar van 2021 werken we de voorkeursvariant van de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen verder uit. 
 • Stap 4: Aan het werk!
  De verwachting is op dit moment dat we in het eerste kwartaal van 2022 een aanbesteding kunnen uitschrijven voor de werkzaamheden. In het tweede kwartaal van 2022 verwachten we de uitvoer van de werkzaamheden te starten.