Participatie

De gemeente vindt het belangrijk om het project ‘De Haar’ goed af te stemmen met inwoners, ondernemers en andere vertegenwoordigers uit de samenleving. In het proces van participatie horen we dan ook graag de wensen, eisen en dromen van inwoners, winkeliers, bezoekers en andere betrokkenen. In elke fase van het project staat participatie centraal.

Klankbordgroep

Om de omgeving zo goed mogelijk mee te laten participeren is voor dit project een klankbordgroep gevormd. De klankbordgroep kijkt mee, denkt mee en volgt de bewegingen van het project. Met als doel om zowel intern als extern draagvlak te creëren. De klankbordgroep wil samen, in co-creatie, tot een mooi en gedragen ontwerp komen. De klankbordgroep voor De Haar bestaat uit een vertegenwoordiging van winkeliers en andere ondernemers, omwonenden, inwoners en de woningstichting. Uiteraard zijn zij bereid, net als het projectteam van de gemeente, u te informeren over de stand van zaken van het project.
De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Joost de Wit (Dorpsraad Ammerzoden-Wordragen)
  • Arjan van den Oord (Dorpsraad Ammerzoden-Wordragen)
  • Bert Rademakers (Ondernemersvereniging De Haar)
  • Jack de Wit (Ondernemersvereniging De Haar)
  • Ad Verlouw (Vereniging van Eigenaren appartementencomplex, bewoner)
  • Willem Goes (Vereniging van Eigenaren appartementencomplex, ondernemer)
  • Annemieke de Kock (Woningstichting De Kernen)
  • Sjors Pennings (Stichting Promotie Ammerzoden Dorp)