De Haar Ammerzoden

Het project ‘De Haar Ammerzoden’ gaat over het opnieuw inrichten van winkelcentrum De Haar. De verkeerssituatie rondom dat winkelcentrum (kruising De Haar met de Haarstraat) en de winkels die daar omheen liggen. Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen geven we het winkelcentrum een impuls. Zo wordt het nog mooier en levendiger.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het project, het proces en de stand van zaken. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail aan dehaar@maasdriel.nl.

Voor persvragen neem contact op met de afdeling communicatie: communicatie@maasdriel.nl.