Stand van zaken

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat het centrumgebied een mooi en levendig dorpshart wordt, voor nu en in de toekomst.

Wat is er gedaan?

Stap 1: wensen en ideeën

In de periode mei-juni 2020 zijn er diverse gesprekken gevoerd met zowel interne- als externe betrokkenen. Daarnaast hebben alle inwoners uit Kerkdriel in juni een ansichtkaart ontvangen waarop zij hun wensen en ideeën konden aangeven. Ook is het projectteam met inwoners in gesprek gegaan tijdens de weekmarkt in Kerkdriel en zijn er diverse gesprekken gevoerd. In het overzicht vindt u de opgehaalde wensen en ideeën (PDF, 331.1 kB). 
Deze input is meegenomen bij het ontwerpen van de drie varianten voor het gebied.

Stap 2: varianten

In de periode juni–oktober 2020 zijn -op basis van de eerder opgehaalde input- drie varianten ontworpen voor het gebied. Een uitwerking per variant vindt u hieronder terug. Inwoners en andere betrokkenen konden tot en met 13 december 2020 reageren op de drie varianten. Dit was onder andere mogelijk door het invullen van een ansichtkaart. Ook kon men reageren middels het invullen van een reactieformulier op deze website of door het sturen van een e-mail. In totaal zijn er ruim 600 reacties binnengekomen. De reacties zijn inmiddels verwerkt. Een korte samenvatting van de reacties vindt u onderaan deze pagina terug. We hebben alle reacties verzameld en vervolgens geanalyseerd.

  • Op variant 1 (tussen kerk en raadhuis) kwamen 359 positieve en 83 kritische reacties binnen.
  • Op variant 2 (de groene loper) kwamen 143 positieve en 259 kritische reacties binnen.
  • Op variant 3 (autovrij dorpsplein) kwamen 258 positieve en 183 kritische reacties binnen.

Wij danken alle inwoners, ondernemers en andere betrokkenen voor hun reacties.

En verder?

Aan de hand van alle reacties is naar voren gekomen dat het ontwerp uit variant 1 (tussen kerk en raadhuis) overall genomen positief is beoordeeld. Als basis voor de uitwerking van de voorkeursvariant wordt deze oplossing dan ook gebruikt.
Variant 1 biedt namelijk de meeste variatie en flexibiliteit in gebruik. Het parkeren, de bereikbaarheid, de mogelijkheden voor de kermis en de weekmarkt en de verbinding met de Teisterbandstraat worden door veel mensen als pluspunten gezien. Ook het pleintje -met waterelement en groene invulling- bij het oude gemeentehuis wordt gewaardeerd. Hoewel er ook kritische geluiden zijn, met name over het aantal parkeerplaatsen dat op het plein gehandhaafd blijft, zien we deze schets als een haalbare ambitie voor het centrumgebied. De verwachting is dat in april 2021 de voorkeursvariant wordt gepresenteerd aan inwoners en andere betrokkenen.

Kerktuin

In het participatietraject is ook het kerkbestuur betrokken. Inmiddels hebben er al diverse overleggen plaatsgevonden. Zo is er onder andere gekeken of ook de kerktuin kan worden betrokken bij het opnieuw inrichten van het centrumgebied. Hiervoor zijn drie varianten ontworpen, deze varianten zijn inmiddels voorgelegd aan het kerkbestuur. Het kerkbestuur heeft -samen met de kerkgemeenschap- zeggenschap of één van de varianten ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Uiteraard is het behouden van de huidige kerktuin ook nog een optie.

Benieuwd  naar de in 2020 gepresenteerde varianten? Deze kunt u in de video bekijken.

De drie varianten in beeld

Variant 1: tussen kerk en raadhuis

Variant 1In deze variant wordt het plein opgedeeld in drie delen: een pleindeel aan de voorzijde van het raadhuis (oude gemeentehuis), een middendeel met parkeerplaatsen en een pleindeel met een openbare kerktuin aan de Teisterbandstraat. Het pleintje rondom ‘Librero’ zet het raadhuis op een voetstuk. De monumentale platanen bij het raadhuis blijven behouden en krijgen een groene onderbeplanting. Vanuit de Gasthuisstraat loopt u veilig het pleintje op en is er een waterelement zichtbaar waar kinderen kunnen spelen op een warme zomerdag. Onder de grote bomen en op de kop van het pleintje kunt u zitten en elkaar ontmoeten op lange houten banken.

Het middendeel in deze variant is ingericht als parkeerplaats, die bereikbaar is vanuit de Kerkstraat. Langs de karakteristieke gevels van het Mgr. Zwijsenplein ontstaat meer ruimte voor terrassen, fietsparkeren, nieuwe bomen en verlichting.

Het pleintje aan de voorzijde van de kerk krijgt een nieuw podium en zitelement waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook het borstbeeld van Mgr. Zwijsen krijgt hier een prominente plek. De kerktuin blijft groen en krijgt een openbaar karakter.

Variant 2: de groene loper

Variant 2

Deze variant gaat uit van het verleggen van de rijbanen, waardoor er een mooie verblijfsstrook ontstaat in het midden en brede trottoirs aan de zijkanten van het Mgr. Zwijsenplein. Langs de gevels ontstaat er veel ruimte voor de voetganger. Zo is er ruimte om veilig te wandelen, winkelen en om op een terrasje te zitten.  

Op de middenloper is er veel ruimte voor groen, lange houten banken en een waterelement. Langs de randen staan de bomen en is er plek voor fiets- en autoparkeren. De loper wordt in deze variant vanuit het plein doorgetrokken tot aan de voorzijde van de kerk. Ook hier kunt u elkaar ontmoeten aan de rand van de groene, openbare kerktuin, en verblijven op 1 van de lange zitbanken.

Variant 3: autovrij dorpsplein

Variant 3

Deze variant gaat uit van een autovrij dorpsplein. Een traditioneel plein dat als huiskamer van het dorp ruimte biedt aan verblijf en ontmoeting. Een langwerpig tapijt van mooie keitjes zal worden uitgerold, waarin bestaande en nieuwe bomen een prominente plek krijgen. Er is plek voor lange houten zitbanken, mooie lichtmasten, een waterelement en een ontmoetingspodium. Bovendien is er altijd voldoende plek voor terrassen en winkelend publiek.

Tijdens venstertijden kunnen winkels en horeca nog steeds worden bevoorraad, maar hierna is er enkel nog plek om te parkeren ter hoogte van de kerk. De muur rondom de kerktuin kan in deze variant transformeren tot zitrand. De tuin wordt openbaar, maar blijft zijn groene karakter behouden. In tegenstelling tot het bruisende dorpsplein is de tuin een plek van stilte.