Lees pagina voor

Stand van zaken

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat het centrumgebied een mooi en levendig dorpshart wordt, voor nu en in de toekomst.

Wat is er gedaan?

Stap 1: wensen en ideeën

In de periode mei-juni 2020 zijn er diverse gesprekken gevoerd met zowel interne- als externe betrokkenen. Daarnaast hebben alle inwoners uit Kerkdriel in juni een ansichtkaart ontvangen waarop zij hun wensen en ideeën konden aangeven. Ook is het projectteam met inwoners in gesprek gegaan tijdens de weekmarkt in Kerkdriel en zijn er diverse gesprekken gevoerd. In het overzicht vindt u de opgehaalde wensen en ideeën (PDF, 331.1 kB). Deze input is meegenomen bij het ontwerpen van de drie varianten voor het gebied.

Stap 2: varianten

In de periode juni–oktober 2020 zijn -op basis van de eerder opgehaalde input- drie varianten ontworpen voor het gebied. Een uitwerking per variant vindt u hieronder terug. Inwoners en andere betrokkenen konden tot en met 13 december 2020 reageren op de drie varianten. Dit was onder andere mogelijk door het invullen van een ansichtkaart. Ook kon men reageren middels het invullen van een reactieformulier op deze website of door het sturen van een e-mail. In totaal zijn er ruim 600 reacties binnengekomen. De reacties zijn inmiddels verwerkt. Een korte samenvatting van de reacties vindt u onderaan deze pagina terug. We hebben alle reacties verzameld en vervolgens geanalyseerd.

Wij danken alle inwoners, ondernemers en andere betrokkenen voor hun reacties.

Keuze voor variant 'Tussen de kerk en raadhuis'

Aan de hand van alle reacties is naar voren gekomen dat het ontwerp uit variant 1 (tussen kerk en raadhuis) overall genomen positief is beoordeeld. Als basis voor de uitwerking van de voorkeursvariant wordt deze oplossing dan ook gebruikt. Variant 1 biedt namelijk de meeste variatie en flexibiliteit in gebruik. Het parkeren, de bereikbaarheid, de mogelijkheden voor de kermis en de weekmarkt en de verbinding met de Teisterbandstraat worden door veel mensen als pluspunten gezien. Ook het pleintje -met waterelement en groene invulling- bij het oude gemeentehuis wordt gewaardeerd. Hoewel er ook kritische geluiden zijn, met name over het aantal parkeerplaatsen dat op het plein gehandhaafd blijft, zien we deze schets als een haalbare ambitie voor het centrumgebied. 

Kerktuin

In het participatietraject is ook veelvuldig overleg geweest met het kerkbestuur. Bij de uitwerking van de varianten is ook gekeken naar een mogelijke herinrichting van de kerktuin. Het kerkbestuur heeft inmiddels besloten om de kerktuin niet mee te laten nemen in de verdere uitwerking.

De drie varianten in beeld

Benieuwd  naar de in 2020 gepresenteerde varianten? Deze kunt u in de video (Deze link gaat naar een externe website) bekijken.

Variant 1: tussen kerk en raadhuis

Variant 1In deze variant wordt het plein opgedeeld in drie delen: een pleindeel aan de voorzijde van het raadhuis (oude gemeentehuis), een middendeel met parkeerplaatsen en een pleindeel met een openbare kerktuin aan de Teisterbandstraat. Het pleintje rondom ‘Librero’ zet het raadhuis op een voetstuk. De monumentale platanen bij het raadhuis blijven behouden en krijgen een groene onderbeplanting. Vanuit de Gasthuisstraat loopt u veilig het pleintje op en is er een waterelement zichtbaar waar kinderen kunnen spelen op een warme zomerdag. Onder de grote bomen en op de kop van het pleintje kunt u zitten en elkaar ontmoeten op lange houten banken.

Het middendeel in deze variant is ingericht als parkeerplaats, die bereikbaar is vanuit de Kerkstraat. Langs de karakteristieke gevels van het Mgr. Zwijsenplein ontstaat meer ruimte voor terrassen, fietsparkeren, nieuwe bomen en verlichting.

Het pleintje aan de voorzijde van de kerk krijgt een nieuw podium en zitelement waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook het borstbeeld van Mgr. Zwijsen krijgt hier een prominente plek. De kerktuin blijft groen en krijgt een openbaar karakter.

Variant 2: de groene loper

Variant 2

Deze variant gaat uit van het verleggen van de rijbanen, waardoor er een mooie verblijfsstrook ontstaat in het midden en brede trottoirs aan de zijkanten van het Mgr. Zwijsenplein. Langs de gevels ontstaat er veel ruimte voor de voetganger. Zo is er ruimte om veilig te wandelen, winkelen en om op een terrasje te zitten.

Op de middenloper is er veel ruimte voor groen, lange houten banken en een waterelement. Langs de randen staan de bomen en is er plek voor fiets- en autoparkeren. De loper wordt in deze variant vanuit het plein doorgetrokken tot aan de voorzijde van de kerk. Ook hier kunt u elkaar ontmoeten aan de rand van de groene, openbare kerktuin, en verblijven op 1 van de lange zitbanken.

Variant 3: autovrij dorpsplein

Variant 3

Deze variant gaat uit van een autovrij dorpsplein. Een traditioneel plein dat als huiskamer van het dorp ruimte biedt aan verblijf en ontmoeting. Een langwerpig tapijt van mooie keitjes zal worden uitgerold, waarin bestaande en nieuwe bomen een prominente plek krijgen. Er is plek voor lange houten zitbanken, mooie lichtmasten, een waterelement en een ontmoetingspodium. Bovendien is er altijd voldoende plek voor terrassen en winkelend publiek.

Tijdens venstertijden kunnen winkels en horeca nog steeds worden bevoorraad, maar hierna is er enkel nog plek om te parkeren ter hoogte van de kerk. De muur rondom de kerktuin kan in deze variant transformeren tot zitrand. De tuin wordt openbaar, maar blijft zijn groene karakter behouden. In tegenstelling tot het bruisende dorpsplein is de tuin een plek van stilte.

Stap 3: voorkeursontwerp

De variant ‘Tussen de kerk en raadhuis’ is verder uitgewerkt. Deelnemers aan het participatietraject beoordeelden deze variant het meest positief. In de gekozen variant bestaat het plein uit drie delen: een autovrij pleindeel aan de voorzijde van het raadhuis (oude gemeentehuis), een middendeel met parkeerplaatsen en een deel aan de Teisterbandstraat.

Het pleintje rondom ‘Librero’ zet het raadhuis op een voetstuk. De monumentale platanen bij het raadhuis blijven behouden en krijgen een groene onderbeplanting. Vanuit de Gasthuisstraat loopt u veilig het pleintje op en is er een waterelement zichtbaar waar kinderen kunnen spelen op een warme zomerdag. Het plein is alleen toegankelijk voor langzaam verkeer. Gemotoriseerd verkeer kan het plein dan ook niet via de Graaf Ansfriedstraat bereiken. Voor bevoorrading van winkels en horeca komen er venstertijden. Onder de grote bomen en op de kop van het pleintje kunt u zitten en elkaar ontmoeten op lange houten banken.
Het middendeel wordt ingericht als parkeerplaats en is vanuit de Kerkstraat te bereiken. Langs de karakteristieke gevels van het Mgr. Zwijsenplein ontstaat meer ruimte voor terrassen, fietsparkeren, nieuwe bomen en verlichting.
Het pleintje in de Teisterbandstraat krijgt ter hoogte van de kerk een nieuw zitelement waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook het borstbeeld van Mgr. Zwijsen krijgt hier een prominente plek. In het definitief ontwerp is de kerktuin van de Protestantse Kerk niet meegenomen. Na veelvuldig overleg tussen de gemeente en de kerk, besloot het kerkbestuur om de tuin in de huidige vorm te behouden.

Bovenop de uitwerking van de variant 'Tussen de kerk en raadhuis' voegden we op basis van wensen van de meedenkers nog enkele pluspunten toe uit de andere varianten. Zo is de inrichting van de ruimte geoptimaliseerd, zijn er meer parkeerplaatsen beschikbaar dan in de gekozen variant en voerden we gesprekken met de kermisexploitant, marktmeester en organisatoren van carnaval. Naar aanleiding van die gesprekken kozen we ervoor om bijvoorbeeld lichtmasten te plaatsen, die met evenementen te demonteren zijn.

Sfeerbeeld uitwerking centrumgebied Kerkdriel 1

Sfeerbeeld uitwerking centrumgebied Kerkdriel 2

Stap 4: Technisch ontwerp en aanbesteding

Het definitief ontwerp is opgesteld en verder uitgewerkt als technisch ontwerp en bestek. Daaruit blijkt hoe het plein precies is ingedeeld en welke functies de verschillende delen van het plein krijgen. Zo komt er op het Mgr. Zwijsenplein aan de kant van de Graaf Ansfriedstraat een gedeelte om te verblijven met een waterkunstwerk en zitbanken. Aan de andere kant, richting Kerkstraat, is er ruimte om te parkeren. Ook is daar vrije ruimte voor de weekmarkt en evenementen. De materialen voor het nieuwe plein zijn besteld en het werk is aanbesteed.

Op de kaart (PDF, 630.3 kB) vindt u de verschillende functies van het plein in beeld.

Stap 5: Start uitvoering

Op 5 september is aannemer Vissers Ploegmakers B.V. gestart met de werkzaamheden aan het centrum van Kerkdriel. De aannemer is begonnen in de Teisterbandstraat en aan de oostkant van het Mgr. Zwijsenplein (aan de kant van de tandarts en de dierenarts). Hierna is de rest van het plein in fases aan de beurt. Omwonenden en ondernemers aan het plein hebben hierover een flyer ontvangen van de aannemer en er is een informatieavond geweest. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden aan het einde van dit jaar afgerond. Op de plattegrond vindt u meer informatie over de fasering van het werk (PDF, 422.0 kB). Op dit moment zijn de werkzaamheden voor het grootste deel gereed. In het eerste kwartaal van 2023 verwachten we het werk af te ronden met het plaatsen van lantaarnpalen en het planten van de laatste bomen.

Markt weer op Mgr. Zwijsenplein
Vanaf vrijdag 27 januari is de Kerkdrielse weekmarkt terug op het Mgr. Zwijsenplein. Vanwege de werkzaamheden op het plein was de markt tijdelijk op een andere locatie. Nu het werk zo goed als klaar is, kan de markt dus weer terug naar het plein.

Parkeer op vrijdag niet op het plein. De parkeerplaatsen zijn dan vanaf 08:00 uur in gebruik (voor de opbouw) van de markt. U kunt terecht op een andere plek, bijvoorbeeld op het Gasthuisplein. Voertuigen die op vrijdagochtend op het Mgr. Zwijsenplein geparkeerd staan kunnen weggesleept worden.