Proces

​Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat het centrumgebied een mooi en levendig dorpshart wordt, voor nu en in de toekomst. Het centrumgebied krijgt een forse impuls zodat het kan uitgroeien tot een vitaal, hoogwaardig en levendig centrum.

​​uitleg proces stappen

Stap 1: Wensen en ideeën

Periode: mei-juni 2020

In deze fase beschreef het expertteam van de gemeente de randvoorwaarden en de eisen voor het project. Ook zijn er wensen en ideeën opgehaald bij zowel de klankbordgroep als de inwoners.

Wat is er gedaan?

In deze fase zijn er diverse gesprekken gevoerd met zowel interne- als externe betrokkenen. Daarnaast hebben alle inwoners uit Kerkdriel in juni een ansichtkaart ontvangen waarop zij hun wensen en ideeën konden aangeven. Ook is het projectteam met inwoners in gesprek gegaan tijdens de weekmarkt in Kerkdriel. In het overzicht vindt u de opgehaalde wensen en ideeën (PDF, 331.1 kB). Deze input is meegenomen bij het ontwerpen van verschillende varianten voor het gebied.

*De wensen en ideeën die geen betrekking hebben op de inrichting van het plein, zijn als signaal teruggekoppeld aan de inhoudelijk verantwoordelijke van gemeente Maasdriel.

Stap 2: Varianten

Periode: juni-december 2020

Het expertteam van de gemeente toetste, beoordeelde en besliste welke varianten als voorstel werden uitgewerkt. De klankbordgroep beoordeelde en besliste ook mee. Inwoners kregen de mogelijkheid om de verschillende varianten te beoordelen. In de periode juni – oktober 2020 zijn op basis van de eerder opgehaalde input drie varianten ontworpen voor het gebied. Inwoners konden tot en met 13 december 2020 reageren op de drie varianten. Dit was mogelijk door middel van het invullen van een ansichtkaart die alle inwoners uit Kerkdriel in november hebben ontvangen. Ook kon men reageren via deze website door het invullen van een reactieformulier of door het sturen van een e-mail. In totaal zijn er ruim 600 reacties binnengekomen.

Stap 3: Voorkeursontwerp

Periode: januari- juli 2021

Op basis van de input van inwoners, ondernemers, klankbordgroep en de gemeente is de voorkeursvariant uitgewerkt in een definitief ontwerp. Een expertteam van de gemeente heeft dat ontwerp getoetst. Vervolgens is het definitief ontwerp begin juli gedeeld met inwoners en overige belanghebbenden.

Stap 4: Technisch ontwerp en aanbesteding

Periode: medio / eind 2021

Het definitief ontwerp wordt opgesteld en uitgewerkt als technisch ontwerp en bestek. Ook vindt er in deze periode de aanbesteding plaats.

Stap 5: Start uitvoering

Periode: 2022

De start van de uitvoering van het project wordt in 2022 verwacht.