Proces

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat het centrumgebied een mooi en levendig dorpshart wordt, voor nu en in de toekomst. Het centrumgebied krijgt een forse impuls zodat het kan uitgroeien tot een vitaal, hoogwaardig en levendig centrum.

Stap 1: Wensen en ideeën

Periode: mei-juni 2020

In deze fase beschrijft het expertteam van de gemeente de randvoorwaarden en de eisen voor het project. Ook worden er wensen en ideeën opgehaald bij zowel de klankbordgroep als de inwoners.

Wat is er gedaan?

In deze fase zijn er diverse gesprekken gevoerd met zowel interne- als externe betrokkenen. Daarnaast hebben alle inwoners uit Kerkdriel in juni een ansichtkaart ontvangen waarop zij hun wensen en ideeën konden aangeven. Ook is het projectteam met inwoners in gesprek gegaan tijdens de weekmarkt in Kerkdriel. In het overzicht vindt u de opgehaalde wensen en ideeën (PDF, 331.1 kB). Deze input wordt meegenomen bij het ontwerpen van de verschillende varianten voor het gebied. Deze varianten laten we medio oktober aan alle betrokkenen en de inwoners van Kerkdriel zien. Op basis van deze varianten wordt er uiteindelijk een definitieve variant gekozen. De definitieve variant wordt vervolgens verder uitgewerkt.

*De wensen en ideeën die geen betrekking hebben op de inrichting van het plein, zijn als signaal teruggekoppeld aan de inhoudelijk verantwoordelijke van gemeente Maasdriel.

Stap 2: Varianten

Periode: juni-oktober 2020

Het expertteam van de gemeente toetst, beoordeelt en beslist welke varianten als voorstel worden uitgewerkt. De klankbordgroep beoordeelt en beslist ook mee. Inwoners krijgen de mogelijkheid om de verschillende varianten te beoordelen.

Stap 3: Voorkeursontwerp

Periode: november 2020- januari 2021

N.a.v. de input vanuit de inwoners, klankbordgroep en de gemeente wordt het voorkeursontwerp opgesteld. Bij het opstellen van het voorkeursontwerp, vindt er nog een toetsing plaats door het expertteam van de gemeente. De klankbordgroep beoordeelt en beslist mee. Het voorkeursontwerp wordt uiteindelijk gepresenteerd aan inwoners en overige belanghebbenden. Er is dan nog ruimte voor het geven van opmerkingen.

Stap 4: Technisch ontwerp en aanbesteding

Periode medio 2021

Het definitief ontwerp wordt opgesteld en uitgewerkt als technisch ontwerp en bestek. Ook vindt er in deze periode de aanbesteding plaats.

Stap 5: Start uitvoering

Periode: medio 2021

De start van de uitvoering van het project wordt in 2021 verwacht.