Participatie

De gemeente vindt het belangrijk om het project ‘Centrumgebied Kerkdriel’ goed af te stemmen met inwoners, ondernemers en andere vertegenwoordigers uit de samenleving. In het proces van participatie horen we dan ook graag de wensen, eisen en dromen van inwoners, (horeca)ondernemers, bezoekers en andere betrokkenen. Ook is er veelvuldig overleg geweest met het kerkbestuur vanwege de aangrenzende kerktuin. Het project kent vier fasen. In elke fase staat participatie centraal.

​Klankbordgroep

Om de omgeving zo goed mogelijk mee te laten participeren is voor dit project een klankbordgroep gevormd. De klankbordgroep kijkt mee, denkt mee en volgt de bewegingen van het project. Met als doel om zowel intern als extern draagvlak te creëren. De klankbordgroep wil samen, in co-creatie, tot een mooi en gedragen ontwerp komen. De klankbordgroep voor het centrumgebied bestaat uit een vertegenwoordiging van inwoners, ondernemers, winkeliers, horeca en de kerk. Uiteraard zijn zij bereid, net als het projectteam van de gemeente, u te informeren over de stand van zaken omtrent het project.

De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Ad van Gessel (Ondernemersvereniging Maasdriel OVM)
  • Tom de Vaan (OVM)
  • Jan van  Diessen (bewoner)
  • Aart  Verrips (Kerk)
  • Jeroen van Liempt (ondernemer Opa Pietje)
  • Wim van  Oord (Vastgoed)
  • Theo de Rouw (bewoner)
  • Bertus de Leeuw (dorpsraad i.o)
  • Chris Ackermans (dorpsraad i.o)