Participatie

De gemeente vindt het belangrijk om het project ‘Centrumgebied Kerkdriel’, goed af te stemmen met inwoners, ondernemers en andere vertegenwoordigers uit de samenleving. In het proces van participatie horen we dan ook graag de wensen, eisen en dromen van inwoners, (horeca)ondernemers, bezoekers en andere betrokkenen. Het project kent vier fasen. In elke fase staat participatie centraal.  

In het participatietraject is ook het kerkbestuur betrokken. Inmiddels hebben er al diverse overleggen plaatsgevonden. Zo is er onder andere gekeken of ook de kerktuin kan worden betrokken bij het opnieuw inrichten van het centrumgebied. Hiervoor zijn drie varianten ontworpen, deze varianten zijn inmiddels voorgelegd aan het kerkbestuur. Het kerkbestuur heeft -samen met de kerkgemeenschap- zeggenschap of één van de varianten ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Uiteraard is het behouden van de huidige kerktuin ook nog een optie.

​Klankbordgroep

Om de omgeving zo goed mogelijk mee te laten participeren is voor dit project een klankbordgroep gevormd. De klankbordgroep kijkt mee, denkt mee en volgt de bewegingen van het project. Met als doel om zowel intern als extern draagvlak te creëren. De klankbordgroep wil samen, in co-creatie, tot een mooi en gedragen ontwerp komen. De klankbordgroep voor het centrumgebied bestaat uit een vertegenwoordiging van inwoners, ondernemers, winkeliers, horeca en de kerk. Uiteraard zijn zij bereid, net als het projectteam van de gemeente, u te informeren over de stand van zaken omtrent het project.

De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Ad van Gessel (Ondernemersvereniging Maasdriel OVM)
  • Tom de Vaan (OVM)
  • Jan van  Diessen (bewoner)
  • Aart  Verrips (Kerk)
  • Jeroen van Liempt (ondernemer Opa Pietje)
  • Wim van  Oord (Vastgoed)
  • Theo de Rouw (bewoner)
  • Bertus de Leeuw (dorpsraad i.o)
  • Chris Ackermans (dorpsraad i.o)