Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Green Trust heeft samen met de Coöperatie Bommelerwaar een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een windpark in Hoenzadriel in de hoek van de A2 en de Rooijensestraat: Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Door het ontwikkelen van een kleinschalig windpark, dat bestaat uit drie windturbines, willen zij een bijdrage leveren aan het behouden van de natuur en een schonere lucht. Het windpark heeft de potentie om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van groene stroom.

Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust vinden het belangrijk dat de omgeving meedenkt en dat zoveel mogelijk inwoners van Maasdriel er voordeel van hebben. Daarom betrekken zij graag inwoners uit de omgeving bij de plannen. De komende tijd richten zij zich op het verder uitwerken van de burgerparticipatie zodat het zoveel mogelijk een lokaal gedragen project wordt.
Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Kijk voor meer informatie op www.windparklagerooijen.nl.

Uitnodiging online Informatie- & dialoogbijeenkomst op 6 mei 2020

Graag informeren Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust u tijdens een online bijeenkomst over het beoogde windpark, de planning, technische aspecten, hoe u voordeel kunt hebben, hoe de omgeving wordt betrokken en meer. Ga op 6 mei tussen 17:00 en 20:00 uur naar: www.windparklagerooijen.nl voor meer informatie en neem deel aan deze online bijeenkomst.