Lees pagina voor

Omgevingsvergunning

In vrijwel alle gevallen is voor een huisvestingslocatie een omgevingsvergunning nodig. Het gaat  om een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik. Het betreffende gebruik is namelijk veelal niet toegestaan volgens het bestemmingsplan.

Verder is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning) nodig als aan meer dan 10 personen nachtverblijf wordt verschaft. Deze vergunning is noodzakelijk, omdat er in dat geval nadere eisen worden gesteld aan de brandveiligheid van een gebouw. Hieronder valt bijvoorbeeld het maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn, materialen, vluchtwegen enzovoorts. Als een woning kamergewijs wordt verhuurd aan vijf of meer afzonderlijke bewoners, dan is een gebruiksmelding verplicht. Dit alles om een gezonde en veilige woonomgeving te realiseren.

U kunt starten door bijvoorbeeld samen met een adviesbureau een inventarisatie te maken van de huisvestingslocatie(s):

Pas vervolgens uw locatie hierop aan en maak een afspraak via het formulier vooroverleg.

Als aan alle voorwaarden voldaan wordt bij uw huisvestingslocatie dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het landelijk Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website) (OLO).

Als de omgevingsvergunning is verleend, vraagt u vervolgens een exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten aan bij de gemeente.