Waarom een Regionale Energie Strategie (RES)?Logo nationaal programma regionale energie strategie

Wij willen overschakelen op duurzame energie. Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Het voordeel is dat duurzame energie nooit opraakt, in tegenstelling tot kolen, olie en gas. De verbranding van deze fossiele brandstoffen draagt sterk bij aan klimaatverandering. Uiteindelijk willen we de uitstoot van CO2 in 2030 met 55% procent verminderen. In 2050 willen we nagenoeg geen uitstoot meer van CO2. Om dit waar te maken werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES). Nederland is in dertig energieregio’s verdeeld. In iedere regio wordt gekeken hoeveel energie er  duurzaam kan worden opgewekt. Gemeente Maasdriel maakt onderdeel uit van de Regio Rivierenland.

We staan als regio voor een grote gezamenlijke opgave. Er is een plan gemaakt waarin staat dat er in Regio Rivierenland de komende jaren in ieder geval 42 windmolens, waarvan 25 dit jaar, en 176 hectare zonneveld worden gerealiseerd. In het komende jaar wordt het plan Regionale Energiestrategie (RES) verder aangevuld met ideeën. Dit om de hoeveelheid duurzame energie nog eens te verdubbelen voor 2030. Het afgelopen jaar zijn we al in gesprek gegaan met voor- en tegenstanders. Ook dit jaar willen we in gesprek met nog veel meer inwoners.

Concept RES Rivierenland

In het concept (PDF, 9.4 MB) staat hoeveel er op dit moment al duurzaam wordt opgewekt door wind en zon en welke initiatieven al in ontwikkeling zijn. Het bod in de Concept RES Rivierenland bestaat uit 42 windmolens en een aantal  grootschalige zonnevelden van totaal 176 hectare. Die zijn al gerealiseerd, gepland of in voorbereiding. Van de 42 windmolens draaien er eind dit jaar al 25. Dit bod is een eerste stap.

De gemeenteraad heeft  in mei 2020 een positief besluit genomen over het concept aanbod. Het definitieve RES-bod moet uiterlijk 1 oktober 2021 worden ingediend.

Wat betekent dit voor gemeente Maasdriel?

In gemeente Maasdriel wordt al duurzame energie opgewekt.
Veel woningen in Maasdriel zijn al voorzien van zonnepanelen. Ook zijn er al aardig wat ondernemers die hun dak hebben omgevormd tot een zonnedak.  Op verschillende scholen liggen ook al panelen. Om voldoende energie op te wekken, is het volleggen van alle daarvoor geschikte daken onvoldoende. Daarom moeten we breder kijken naar andere, grootschalige, manieren van opwek. De lokale energie Coöperatie Bommelerwaar bereidt in samenwerking met het schoolbestuur van De Bogerd in Rossum en de gemeente een coöperatief zonnedak voor voor de school en de Sporthal in Rossum. Op initiatief van de Coöperatie Bommelerwaar en Green trust wordt er een plan voorbereid om drie windmolens te realiseren in Hoenzadriel nabij de A2.

Samen met inwoners en belanghebbenden gaan we de visie Zonne-energie en Windenergie voorbereiden. Een notitie met voorwaarden en regels die gebruikt kan worden om nieuwe projecten voor windenergie en zonne-energie te beoordelen. Kijk voor meer informatie op de pagina Visie Zonne- en Windenergie.  

Nieuwsberichten

28-05-2020 In Rivierenland is op 31 maart de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten. Op woensdag 27 mei heeft de gemeenteraad van Maasdriel ingestemd. Lees verder.

31-03-2020 In onze regio is op 31 maart de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten. Hierna volgt besluitvorming in de gemeenteraden, Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland, Gedeputeerde Staten en de andere RES-partners. In de Concept RES staat hoeveel duurzame energie Rivierenland in 2030 zal opwekken. Lees verder (PDF, 9.4 MB).

Mogen we u bijpraten?

Graag nodigen wij u, mede namens Regio Rivierenland, uit voor een online informatieavond over de Regionale Energie Strategie (RES). Dat is de strategie die we in regionaal verband maken over hoe onze regio in de toekomst kan afschakelen van het gebruik van fossiele brandstoffen en wat hiervoor de alternatieven zijn. Zoals landelijk is afgesproken heeft Regio Rivierenland, waar Maasdriel deel van uitmaakt, in mei 2020 de concept- strategie aangeboden aan het Nationaal Programma RES. We werken nu toe naar de RES 1.0 die in mei 2021 moet worden aangeboden. Wij praten u in een online bijeenkomst graag bij over wat de RES inhoud, wat de doelstelling is die we hebben voor de RES 1.0 en hoe de regionale strategie zich verhoudt tot de gemeentelijke visie voor Zon en Wind die momenteel in voorbereiding is.

Op maandag 18 januari 2021 vindt er een online bijeenkomst plaats voor de inwoners van gemeente Maasdriel. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Samen onderzoeken we de mogelijkheden

Hoe kan de gemeente Maasdriel bijdragen aan de 55% reductie van CO2-uitstoot in 2030? Hoe gaan we duurzame energie opwekken? Wat zijn de meest geschikte plaatsen voor zonnepanelen en windmolens? Hoe houden we rekening met de omgeving, bijvoorbeeld met agrarische grond, het landschap en netinfrastructuur? Deze vragen hebben we onderzocht in de ruimteateliers in 2019. De resultaten uit deze ruimteateliers, gesprekken met experts én regionale raadsbijeenkomsten hebben geleid tot drie denkrichtingen voor wind en ontwerpprincipes voor zon. Alle opbrengsten samen komen in de Concept RES die op 1 juni is ingeleverd.

Tijdlijn RES Rivierenland

Tijdlijn RES Rivierenland

Lees meer informatie in het concept RES Fruitdelta Rivierenland (PDF, 2.6 MB).

Meer informatie

Blijf op de hoogte via de maandelijkse nieuwsbrieven van Regionale Energiestrategie Rivierenland.