Duurzaamheid en energiebesparing

Duurzaamheidsprogramma 2017-2020

In het coalitieakkoord staan de ambities van Maasdriel op het gebied van duurzaamheid op hoofdlijnen aangegeven. Dit is uitgewerkt in het Duurzaamheidsprogramma 2017–2020 (PDF, 3.3 MB), dat juli 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Het programma beschrijft de plannen en wensen van het gemeentebestuur. We doen dit graag samen met onze inwoners en ondernemers.

Energie besparen

Energiebesparing is goed voor het milieu en voor uw portemonnee. Hoeveel kan ik besparen op mijn energierekening? En wat kost het om mijn huis energiezuinig te maken? Een investering in energiebesparing kan zomaar meer rendement opleveren dan uw geld op een spaarrekening.
Sinds mei 2016 is er een regionaal Energieloket waar alle informatie gebundeld is, met o.a. verhalen van huiseigenaren uit de praktijk. Kijk op de website van het Energieloket Maasdriel

Gemeentelijke subsidie

Op dit moment heeft Maasdriel geen gemeentelijke subsidies voor duurzaamheid, energiebesparende maatregelen etc. We verwijzen u graag naar de landelijke mogelijkheden voor subsidies en leningen. Een actueel overzicht bevat het Energieloket.

Coöperatie Bommeler-waar

Juni 2016 hebben een aantal enthousiaste inwoners van de Bommelerwaard een (energie)coöperatie opgericht. Dit brede burgerinitiatief beoogt een stroom van lokale producten en diensten op gang te brengen: Bommeler-waar. Meer informatie www.Bommelerwaar.nl