Wie mag er stemmen bij het Europees Parlement

Alle mensen die op 9 april 2019 tenminste 18 jaar oud zijn, de Nederlandse nationaliteit hebben niet uitgesloten zijn van het kiesrecht, ontvangen een stempas voor de verkiezing voor het Europees Parlement. Inwoners met een nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie kunnen zich registreren om te kunnen stemmen. Dit kan via het Y32 formulier. Kijk hiervoor bij het kopje ‘verklaring stemmen Europees Parlemen'.