Wie mag er stemmen?

Alle mensen die op 30 januari 2023 ingezetene zijn van de Provincie Gelderland en die op 15 maart tenminste 18 jaar oud zijn, de Nederlandse nationaliteit hebben en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht, ontvangen een stempas voor de verkiezing voor de Provinciale Staten.

Alle mensen die op 30 januari 2023 ingezetene zijn van het waterschap Rivierenland en die op 15 maart tenminste 18 jaar oud zijn, rechtmatig in Nederland verblijven en niet uitgesloten van het kiesrecht, ontvangen een stempas voor de verkiezing voor het waterschap.