Wie mag er stemmen?

Alle mensen die op 4 februari 2019 ingezetene zijn van de Provincie Gelderland en die op 20 maart tenminste 18 jaar oud zijn, de Nederlandse nationaliteit hebben en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht, ontvangen een stempas voor de verkiezing voor de Provinciale Staten.
Alle mensen die op 4 februari 2019 ingezetene zijn van het waterschap Rivierenland en die op 20 maart  tenminste 18 jaar oud zijn, rechtmatig in Nederland verblijven en niet uitgesloten van het kiesrecht, ontvangen een stempas voor de verkiezing voor het waterschap.

Kieskompas

Het Kieskompas van Omroep Gelderland staat online. Een uniek initiatief, want het Gelderse Kieskompas is verdeeld in vier eigen regio-kompassen: de Achterhoek, Rivierenland, Arnhem-Nijmegen en de Veluwe. Ontdek welke partij het dichtst bij jou staat!