Volmacht

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen. Dit heet volmacht. Met dit formulier (PDF, 61.8 kB) vraagt u hiervoor toestemming.

Woont u in dezelfde gemeente als degene die u voor u wilt laten stemmen, dan hoeft u dit formulier niet te gebruiken. U kunt dan de ander voor u laten stemmen door dat op de achterzijde van uw stempas in te vullen. U ontvangt uw stempas ongeveer twee
weken voor de verkiezing. Is dat te laat, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent, dan kunt u dit formulier gebruiken.
U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. Als u een ander aanwijst om voor u te stemmen met behulp van de achterkant van uw stempas, moet u namelijk een kopie van een geldig
identiteitsbewijs meegeven. Vult u dit formulier (PDF, 61.8 kB) in, dan hoeft de ander geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij/zij voor u stemt.

Let op! U kunt alleen een kiezer machtigen om voor u te stemmen als deze kiezer voor dezelfde provincie / hetzelfde waterschap als u mag stemmen. Controleer dat!
De aanvraag voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk 20 mei bij ons binnen zijn. U kunt hiervoor ook een afspraak maken.