Lees pagina voor

Stemmen tellen en de uitslag

Na sluiting van de stembureaus (21:00 uur) worden de stemmen geteld. Het tellen van de stemmen is openbaar. U kunt hierbij aanwezig zijn.

Op vrijdag 7 juni is er om 9:00 uur een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau op het gemeentehuis. Alle processen verbaal worden gecontroleerd. Indien nodig vindt er een (gedeeltelijke) hertelling plaats. Het gemeentelijk stembureau stelt het totaal van iedere kandidaat en iedere lijst vast. Daarna wordt de zitting geschorst.

Op maandag 10 juni wordt de zitting van het gemeentelijk stembureau om 9:00 uur hervat en de voorlopige uitslag bekendgemaakt.
Het (her)tellen van de stemmen en de zittingen van het gemeentelijk stembureau zijn openbaar.