Volmacht

Kunt of wilt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan op 3 manieren:

  1. Door het geven van een onderhandse volmacht. Vul de achterkant van uw stem(plus)pas in en geef deze samen met een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gemachtigde mee
  2. Door het geven van een schriftelijke volmacht. Hiervoor print u het formulier Model L8 (PDF, 519.9 kB) uit en vult het in. Een schriftelijke volmacht vraagt u aan wanneer u:
    • Een kiezer uit een andere gemeente wilt machtigen.
    • U zelf niet kunt stemmen omdat u geen geldig legitimatiebewijs heeft.
    • U een machtiging wilt verlenen aan een kiezer uit Maasdriel maar niet kunt wachten tot u de stempas heeft gekregen
  3. Via DigiD met onderstaande button

Volmacht aanvragen

Kunt u de volmacht niet persoonlijk overhandigen aan de gemachtigde? Print dan de formulieren voor een elektronische aanvraag voor een volmacht en vul deze in:
Formulier Elektronisch verzoekschrift volmachtgever (PDF, 140.6 kB) en formulier Verklaring gemachtigde (PDF, 134.5 kB).

De aanvraag voor de volmacht moet uiterlijk 12 maart 2021 17:00 uur bij ons binnen zijn.
U kunt de aanvraag voor de volmacht mailen naar verkiezingen@maasdriel.nl of opsturen naar:

Gemeente Maasdriel,
T.a.v. team Publieke Dienstverlening
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Uw stem(plus)pas ontvangt u in de laatste week van februari.

Let op!Let op!

Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, kan deze niet meer worden ingetrokken. U kunt dan niet meer zelf stemmen. Een gemachtigde kan per verkiezing maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen. Dit kan altijd alleen tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem.