Stemmen tellen en de uitslag

Tellen van de stemmen

Na sluiting van de stembureaus (21:00 uur) worden de stemmen geteld. Het tellen van de stemmen is openbaar. U kunt hierbij aanwezig zijn.

Gemeentelijk stembureau

Het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen zal door het gemeentelijk stembureau (GSB) op donderdag 16 maart plaatsvinden. Om 9:00 uur is er een zitting van het GSB op het gemeentehuis.

Bij onverklaarbare verschillen gaat het GSB over tot een hertelling van het betreffende stembureau. Na afloop van deze eventuele hertellingen komt het GSB weer bij elkaar om de uitslag vast te stellen. Deze zittingen en hertellingen zijn openbaar.

Uitslag

Zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen, worden de processen verbaal openbaar gemaakt op deze website. In deze processen verbaal staat de uitslag van de stembureaus. Naast publicatie op deze website, worden ze ook ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Inzien kan vanaf vrijdag 17 maart 10:00 uur. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via 14 0418.