Tellen van de stemmen
Na sluiting van de stembureaus (21:00 uur) worden de stemmen geteld. Het tellen van de stemmen is openbaar. U kunt hierbij aanwezig zijn.

Uitslag
Zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen, worden de processen verbaal openbaar gemaakt op deze website. In deze processen verbaal staat de uitslag van de stembureaus. Naast publicatie op deze website, worden ze ook ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Inzien kan vanaf vrijdag 22 maart 10:00 uur. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via 14 0418.

Foto’s maken en filmen van de processen verbaal is niet toegestaan.