Informatie voor politieke partijen

Aanplakborden voor politieke partijen - Vrije plakplaatsen

Politieke groeperingen kunnen vanaf 9 april 2019 affiches plakken op speciaal daartoe aangewezen verkiezingsborden.

Wij verzoeken u vriendelijk de posters alleen met plak te bevestigen, niet met nietjes, schroeven of iets dergelijks.

Het is voor derden niet toegestaan reclame- of andere uitingen aan te brengen op deze borden op straffe van het in rekening brengen van de kosten voor verwijdering.

Het is niet toegestaan zelf borden te plaatsen of te plakken op straatmeubilair. Wij vragen u met fatsoen te plakken, één poster per partij per aanplakbord en uw poster niet over die van een andere partij heen plakken.

Het plakken van verkiezingsposters is alleen toegestaan op de aangewezen aanplakborden.

Locaties aanplakborden bestemd voor verkiezingsposters in de gemeente Maasdriel:

1 Hedel  Maasdijk t.h.v. viaduct
2 Ammerzoden Ammerstraat  
3 Well Horenkamp/ Dreef  
4 Wellseind Wellseindsestraat t.h.v. glascontainer
5 Heerewaarden Variksestraat t.h.v. rotonde
6 Rossum Kerkstraat  tegenover hotel
7 Alem Jan Klingelweg  
8 Hurwenen Groenestraat / Dorpstraat  
9 Velddriel Wordenseweg t.h.v. rotonde
10 Wordragen Zandweg tegenover brievenbus
11 Kerkdriel Teisterbandstraat  voor Protestante kerk 

Driekhoeksborden

Het staat u vrij om ten behoeve van uw campagne driehoeksborden te plaatsen onder de volgende voorwaarden:

  1. De borden mogen niet aard- en/of nagelvast worden bevestigd.
  2. U dient er voor te zorgen dat het doelmatig en veilig gebruik van de weg niet belemmerd wordt.
  3. Er mag geen schade worden veroorzaakt door de aanwezigheid, de plaatsing of de verwijdering van de borden.
  4. De borden mogen geen belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
  5. De borden mogen slechts geplaatst worden op een minimale afstand van 10 meter gemeten vanaf de aansluiting op een zijweg.

Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde voorwaarden kan de gemeente uw borden verwijderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Publieke dienstverlening, 14 0418, email info@maasdriel.nl

Spandoeken

Het ophangen van spandoeken is toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende voorschriften: 

  • elk onderdeel moet tenminste 4,2 meter boven de weg gehangen worden;
  • de spandoeken moeten op een deugdelijke wijze worden bevestigd ter voorkoming van gevaar voor het wegverkeer;
  • de spandoeken mogen gedurende maximaal zes weken aanwezig zijn.

Spandoeken die naar oordeel van de gemeente het verkeer in gevaar brengen kunnen door de gemeente verwijderd worden.

Uitdelen folders flyers en samples

Flyeren door medewerkers / vrijwilligers op straat is toegestaan zonder vergunning. Eventueel mag een klein verrijdbaar karretje meegenomen worden. Het is niet toegestaan om in de openbare ruimte een standplaats in te richten / parkeergelegenheid af te sluiten. Zie hieronder.

Campagne vanaf een standplaats

Het is niet toegestaan om vanaf een vaste plek in de openbare ruimte te flyeren gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een bus, kraam, wagen of tafel. Hiervoor is een vergunning voor het innemen van een incidentele standplaats noodzakelijk. De aanvraagtermijn voor een standplaatsvergunning is 6 weken. Het is na 9 april niet meer mogelijk een dergelijke vergunning aan te vragen. 

Verkiezingsmarkt

Voor het houden van een verkiezingsmarkt in de openbare ruimte moet een melding evenement worden ingediend (minimaal 4 weken van te voren moet de melding zijn ingediend). Het meldingsformulier evenement is te vinden op www.maasdriel.nl.

Campagnevoering op 23 mei 2019

Kiezers hebben het recht om gedurende de tijd van de stemming in het stemlokaal aanwezig te zijn. Het is daarbij niet toegestaan andere kiezers bij hun keuze te beïnvloeden. Politieke propaganda in het stemlokaal is daarom niet toegestaan.